گزارش ویژه/
متخصصان کشورمان با بهره گیری از طرح های موجود و اجرای محاسباتی که با استفاده از اَبَررایانه، ماه ها به طول می انجامد، اقدام به بهسازی طرح کلاهک موشک های کشورمان کرده اند که قدرت و تاثیر موشک های ایرانی را با افزایشی چشمگیر مواجه می کند.
به گزارش وبلاگ صنایع دریایی از  گروه دفاع و امنیت مشرق، موشک های نظامی ساخته شده اند تا مواد منفجره را به محل هدف برسانند و پس از اصابت، با انفجار حاصله آن را از بین ببرند. این محموله در بخشی از موشک که اصطلاحاً به آن سر جنگی(کلاهک جنگیWarhead-) گفته می شود قرار می گیرد.

در موشک های بالستیک قدیمی و برخی از موشک های بالستیک فعلی، سر جنگی ثابت است یعنی موشک در مرحله نهایی حرکت، به همراه کل بدنه خود به سمت زمین می آید. در حالی که در موشک های جدید، سرجنگی جدا شونده است بدین معنی که بخش مربوط به محموله انفجاری پس از مرحله اوجگیری از موشک جدا شده و به سمت زمین حرکت می کند.

خانواده موشک های بالستیک ایرانی که بیشترین تعداد آنها را نمونه های گوناگون شهاب تشکیل می دهند از انواع این سرجنگی ها بهره مند هستند که هر یک مربوط به عملیات خاصی است. از اینرو در این گزارش بیشتر به بررسی کلاهک های جنگی موشک های بالستیک از نسل شهاب می پردازیم.

این کلاهک ها صرف نظر از ثابت یا جدا شونده بودن، دستکم از سه منظر قابل بررسی و مقایسه هستند: وجود قابلیت هدایت، خصوصیات شکلی و نوع محموله جنگی.

در صورت جدا شونده نبودن، وجود قابلیت هدایت و تصحیح مسیر برای کلاهک بستگی به خود موشک دارد. عمده موشک های بالستیک با استفاده از سامانه کنترل بردار رانش راهبری(کنترل) می شوند بنابراین پس از اتمام سوخت و خاموش شدن پیشران، قابل هدایت و راهبری نیستند.

سرجنگی های جدا شونده نیز معمولاً ‌فاقد هدایت هستند و از اینرو به صورت ذاتاً‌ پایدار طراحی می شوند تا پس از ورود مجدد به جو و ایجاد نیروهای آیرودینامیکی بر اثر حرکت روی بدنه به سمت زمین جهت گرفته و به مختصات انتهایی مسیر حرکت خود برسند. برخی از کشورها نظیر هند برای ساخت کلاهک هایی که در قوس نزولی مسیر پرواز قابل  هدایت باشند تلاش کرده اند.

از آنچه در ظاهر پیداست، می توان نتیجه گرفت سرجنگی های موشک های بالستیک ایرانی از نسل شهاب و نمونه های توسعه یافته از روی آن از نوع هدایت شونده با سطح آیرودینامیکی نیستند و در صورتی که از موتورهای راکتی کوچک واکنشی به عنوان راه حل معمول در پرتابه های خارج از جو(یا سایر راه های ممکن)  در آنها استفاده نشده باشد این کلاهک ها پس از خاموش شدن پیشران موشک و طبعاً پس از جدایی از بدنه موشک قابل تصحیح مسیر نیستند.

تنها موشک بالستیک کوتاه برد فاتح-110 با توجه به بهره مندی از بالک های کنترلی روی سرجنگی، تا انتهای مسیر قابل هدایت و راهبری است. برخی از نمونه های فاتح به نظر می رسد دارای سرجنگی جدا شوند باشند هر چند که برای موشکی در این رده، چنین چیزی مرسوم نیست.


موشک کوتاه برد فاتح-110

از نظر ظاهری، اولین انواع سرجنگی های شهاب، مخروطی ساده بودند که بعدها با دو نوع دیگر، تنوع یافتند. نوعی که در اینجا آن را «سه مخروطی» می نامیم با دو بخش مخروطی که اولی زاویه بیشتری دارد شروع شده و به واسطه یک حجم استوانه ای با طول قابل توجه به بخش مخروطی سوم می رسد. این ترکیب به نظر می رسد امروزه معمول ترین ترکیب هندسه ظاهری کلاهک های جنگی موشک های بالستیک کشور است زیرا علاوه بر خانواده شهاب، در موشک های قیام و سجیل-1 و 2 و عاشورا و قدر-1 و قدرF نیز دیده می شود.

نوع دیگر که آن را «دومخروطی» می نامیم، با یک حجم مخروطی از دماغه شروع شده و به واسطه یک حجم استوانه ای کوتاه به بخش مخروطی انتهایی می رسد.


انواع شکل ظاهری سرجنگی از سمت راست، دو مخروطی، سه مخروطی و مخروطی ساده

تحلیل های کارشناسان خارجی در باره این سه نوع طرح کلاهک بسیار جالب است. آنها با استفاده از نرم افزار های تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) و مکانیک پروازی، با فرض یک توزیع جرم همگن در داخل کلاهک که از نوک دماغه شروع شده و تا طول های مختلفی نزدیک به انتهای آن ادامه یابد شبیه سازی هایی را اجرا کرده و به این نتیجه رسیده اند که نوع سه مخروطی از دو نوع دیگر ضریب نیروی مقاوم(درگ) کمتری دارد؛ نوع دو مخروطی از دو نوع دیگر پایداری بیشتری دارد و بیشترین حجم محموله در شرایط ثابت در این نوع قابل انباشتن است. البته خواص دو نمونه جدیدتر به هم نزدیک تر است تا به نمونه قدیمی تر از سرهای جنگی موشک های شهاب.سه نوع کلاهک روی سه نسل از موشک شهاب

هر چند در این تحلیل ها از فرضیات ساده کننده هم استفاده شده است اما با توجه به یکسان گرفتن عوامل تأثیرگذار مختلف برای هر سه نوع، می توان به این نتایج توجه و اعتماد نسبی کرد.

می دانیم سرجنگی موشک های دوربرد از جو خارج شده و پس از طی بخش قابل توجهی از مسیر خود در خارج از آن مجدداً به جو بازگشته و به سوی هدف سرازیر می شوند. در این شرایط و با توجه به نبود هدایت، کلاهک پایدارتر مناسب تر است پس منطقی خواهد بود که در نسل های جدید شهاب، قیام و سجیل خبری از نوع مخروطی ساده نباشد. خصوصاً با توجه به کم بودن ضریب نیروی مقاوم این طرح کلاهک، رسیدن موشک سجیل به سرعت تا 12 ماخ(بیش از 4000 متر بر ثانیه) در هنگام اصابت به هدف ممکن شده است.


موشک دوربرد سجیل با کلاهک سه مخروطی

همچنین برای رسیدن به بردهای بالاتر یا بهینه شدن خواص موشک می شود می توان مقداری از جرم سرجنگی کم کرد. شاید از اینرو باشد که سر جنگی موشک قیام حدود 750 کیلوگرم است.


موشک میانبرد قیام-1

بنابراین متخصصان کشورمان با بهره گیری از طرح های موجود و اجرای محاسباتی که با استفاده از اَبَررایانه، ماه ها به طول می انجامد، اقدام به بهسازی طرح کلاهک موشک های کشورمان کرده اند.


موشک دوربرد قدرF

از طرفی این سؤال مطرح می شود که چرا نوع سه مخروطی تنها در یک نسل از خانواده شهاب بکار رفته است؟ یک پاسخ منطقی می تواند مأموریت خاص این نمونه از موشک شهاب باشد. در واقع همیشه لازم نیست یک سرجنگی بسیار سنگین حمل شود و برای انهدام برخی اهداف، چنین کلاهکی مطلوب است. با نگاهی به انواع محموله های جنگی کلاهک ها این موضوع روشن تر می شود.

از نظر ماهیت عملکردی سر جنگی، دسته بندی از نظر منفرد یا غیر منفرد بودن آن صورت می گیرد.
کلاهک منفرد، نوع معمول و پایه کلاهک هر موشکی است. این سرجنگی بسته به مأموریت تعریف شده برای آن می تواند انفجاری شدید، ترکشزا، آتشزا و ... باشد که در موشک های بالستیک عموماً از نوع انفجاری شدید است.

جرم سرجنگی منفرد نسل های اول موشک شهاب-3 که در کلاهک مخروطی ساده جا داده شده اند از نوع انفجاری شدید بالغ بر 1000 کیلوگرم تی-ان-تی است که محوطه ای به شعاع بیش از 1500 متر را به طور کامل تحت تأثیر قرار می دهد.

نوع دیگر، کلاهک «چندگانه» یا «مجتمع» است که در واقع از کنار هم قرار گرفتن تعدادی کلاهک کوچکتر حاصل شده است و پس از جدا شدن کلاهک اصلی از موشک و در زمان مطلوب، این کلاهک های کوچک از سرجنگی اصلی جدا شده و با فاصله گرفته از هم به نقاط مختلفی برخورد می کنند. به طور معمول کلاهک های مجتمع، از سه تا 14 کلاهک کوچکتر تشکیل می شوند.

سرجنگی «خوشه ای» را می توان نوعی از کلاهک ها مجتمع دانست که از تعداد زیادی بمبچه(بمبلت) تشکیل شده اند. این نوع سرجنگی برای پوشش دادن یک منطقه نسبتاً وسیع که اهدافی با مقاومت کم در آن پراکنده شده اند مناسب است. البته بمبچه های سرجنگی خوشه ای موشک های بالستیک با بمب های خوشه ای معمولی که از هواپیماها رها می شوند ممکن است تفاوت های ابعادی داشته باشند. برخی منابع خارجی تعداد بمبچه های این سرجنگی را 1400 عدد اعلام کرده اند.

نوع دیگری از سرجنگی های موشک های ایران، «بارانی» نامیده شده است. این کلاهک نیز از تعداد زیادی بمبچه تشکیل شده اما فرایند عملکرد آن با خوشه ای متفاوت است به طوریکه پس از رسیدن به سطح زمین این مهمات به صورت شعاعی به اطراف پراکنده می شوند. در گزارش «کلاهک بارانی شهاب؛ تلفیقی مقتدرانه از رویش و ریزش» این نوع کلاهک را معرفی کرده بودیم.

گفتنی است کلاهک تعدادی از موشک های شهاب در رزمایش اخیر پیامبر اعظم که به سمت پایگاه هوایی شبیه سازی شده دشمن شلیک شدند از نوع خوشه ای یا بارانی بوده است. این دو نوع، بهترین سرجنگی برای انهدام هدف هایی مانند هواپیما که برخی در سطح یک فرودگاه پراکنده شده و برخی زیر آشیانه ها قرار دارند به شمار می رود.

در پایان باید گفت بهبود موشک های بالستیک کشور تنها منحصر به افزایش برد از 300 کیلومتر در شهاب-1 به 2000 کیلومتر در قدر و عاشورا و ... و بهبود دقت نبوده است بلکه بهینه سازی خصوصیات عملکردی و عملیاتی با تغییرات اجزای مختلف نیز در دستور کار بوده مثلاً استفاده از سوخت جامد، آن هم دو مرحله ای در موشک دوربرد و سریع سجیل که خواب را از چشم صهیونیست ها ربوده، حذف بالک در موشک میانبرد قیام-1 که تنها با وجود یک سامانه کنترلی فوق مدرن ممکن شده و آن را به کاندیدای مناسبی برای توسعه یک نمونه زیردریایی پرتاب تبدیل کرده و همچنین انواع کلاهک های مختلف که هریک برای طیفی از مأموریت ها کارایی بهینه دارند از دیگر جلوه های رشد و بالندگی در صنعت موشک های بالستیک ایران است که بخش زیادی از بازدارندگی تسلیحاتی کشور پس از جنگ تحمیلی مدیون این موشک ها است.

منبع : سایت خبری تحلیلی مشرق نیوز

به گزارش : وبلاگ صنایع دریایی
+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/04/18ساعت 14:53  توسط Admin_s | 
برد 300 کیلومتر ضمن پوشش تمامی محدوده خلیج فارس، بخشی از خاک کشورهای حاشیه آنرا نیز پوشش می دهد. با توجه به استقرار تعداد زیادی پایگاه آمریکایی در این محدوده، این موشک ضد رادار برای شکستن خط اول دفاع هوایی دشمن بسیار مفید خواهد بود.
به گزارش وبلاگ صنایع دریایی از گروه دفاع و امنیت مشرق، در طی درگیری های نظامی بعد از جنگ جهانی دوم، پدافند هوایی در مواجهه با تهدیدات هوایی در مواردی که نیروی پدافند کننده از فناوری های روز عقب نبوده بسیار موفق ظاهر شده است. از اینرو امروزه سامانه های دفاع هوایی جای خود را به عنوان راه حلی قابل اعتماد در ذهن فرماندهان تثبیت کرده اند. از مناطق اصلی میدان نبرد تا مراکز پشتیبانی، اماکن سیاسی و اقتصادی و ... با  قرار گرفتن تحت پوشش پدافند هوایی از امنیت لازم برای ایفای نقشی در جریان جنگ برخوردار می شوند.

ضرورت سرکوب پدافند هوایی دشمن

در سوی مقابل تلاش نیرویی که برای تعیین روند جنگ، نیاز به انهدام تأسیسات و اهداف مورد نظر خود دارد مفهوم سرکوب پدافند هوایی دشمن(SEAD) را بوجود آورده است. در این راهبرد، از سامانه های کشف و هشدار تا تسلیحات دشمن مورد هدف هستند اما با توجه به تغذیه سلاح ها از طریق داده ها، قطع فرایند تولید اطلاعات مورد نیاز دشمن، هوشمندانه و به صرفه تر بوده و زودتر نتیجه لازم را حاصل می کند. بدین ترتیب راه آسمان دشمن برای هواپیما، بالگرد و موشک های خودی باز و امن شده و با از بین رفتن حمایت پدافند هوایی، هوا و فضا برای دشمن ناامن می شود.

در میان انواع آشکارسازها، رادارها به علت شیوه عملکرد و حجم اطلاعات تولیدی از بیشترین اهمیت برخوردارند و از اینرو کوشش برای ساخت تسلیحات ضد رادار در کشورهای پیشرو اولویت بالایی دارد. البته همین شیوه عملکرد رادارهای معمول که بر مبنای ارسال امواج و دریافت بازتاب آن است باعث شد تا هدف قرار دادن آنها نیز روشهای کاملاً ممکن و عملی داشته باشد بدین ترتیب که با استفاده از یک گیرنده امواج رادار، می توان موقعیت فرستنده آن را نسبت به خود سنجیده و به سمت آن حرکت کرد. موشک ها به عنوان یک سلاح مناسب برای حمل این گیرنده ها به کار گرفته شدند که در نتیجه تا حد امکان ضمن حفظ نیروی خودی از آتش پدافند دشمن، حمله مؤثری را نیز به انجام می رسانند.

اولین استفاده ها از موشک های ضد رادار به دهه 1960 باز می گردد. در آن دوره سامانه های به کارگرفته شده چندان هوشمند نبوده، با خاموش شدن رادار مورد حمله، هدف را از دست داده و درنتیجه احتمال اصابت بالایی نداشتند. بعدها با افزودن سامانه های هدایت اینرسی تا حدودی مشکل فوق حل شد.

انواع موشک های ضد رادار تا به امروز، هوا به سطح و سطح به سطح کروز بوده اند و اگر موشک هایی که توانایی آشیانه یابی منبع جنگ الکترونیک دشمن را دارند در نظر بگیریم گونه های هوا به هوا و سطح به هوا هم برای این منظور ساخته شده اند.

در ایران موشک های ضد رادار هوا به سطح خریداری شده از خارج و بهسازی شده در داخل و همچنین موشک های سطح به هوای ارتقاء داده شده با قابلیت هدف قرار دادن منبع جنگ الکترونیک معرفی شده بودند اما اخیراً توسط فرماندهی نیروی هوافضای سپاه خبر از وجود موشک ضد رادار بالستیک ساخت ایران داده شد.

عملکرد این موشک بالستیکی است یعنی با زاویه های متوسط حدود 45 درجه یا بیشتر از آن شلیک شده و پس از اوجگیری و خاموش شدن موتور با رسیدن به نقطه اوج مسیر، حرکت منحنی شکلی بر اساس قوانین علم بالستیک را پیموده و به سمت زمین سرازیر می شود. در واقع موشک های بالستیک روی مداری بیضوی حرکت می کنند که کره زمین روی یکی از کانون های آن قرار دارد. به طور معمول این موشک ها پس از خاموش شدن موتور دیگر قابل هدایت نیستند زیرا هدایت آنها با استفاده از سامانه کنترل بردار رانش صورت می گیرد اما نمونه هایی برخوردار از سطوح متحرک روی بدنه نیز ساخته شده است که در نتیجه در قوس نزولی(به اصطلاح فاز ترمینال) نیز قابل هدایت و تصحیح مسیر هستند.

کشورمان ایران، از سازندگان مطرح موشک بالستیک با برد، محموله و دقت های متفاوت است که بجز چند نوع اولیه، همه آنها  از طرح های بومی بهره مند هستند. به طور عادی این موشک ها برای انهدام اهداف زمینی مانند پایگاه های دشمن به کار می روند اما در سال گذشته ایران پس از چین دومین کشوری بود که موشک بالستیک ضد کشتی خود را رونمایی کرد. این موشک که خلیج فارس نام دارد، از یکی از روش های هدایت اپتیکی یا حرارتی استفاده می کند و محصولی با کاربردی جدید از خانواده موشک های بالستیک محسوب می شود که پیشتر در گزارش هایی به به معرفی آن پرداخته بودیم.

اجرای عملیات ضد رادار نیز مأموریت جدیدی برای موشک های بالستیک کشور و حتی در جهان است که با توجه به مزیت های این رده از موشک های می تواند مورد بررسی قرار گیرد.کاربرد موشک های ضد رادار بالستیک می تواند هم مورد اصابت قرار دادن رادارهای زمین پایه دشمن و هم رادارهای مستقر بر کشتی های جنگی  باشد.

با توجه به اهمیت سرکوب دفاع هوایی دشمن در نبرد، استفاده از موشک های بالستیک در شرایطی که امکان استفاده از هواپیماهای رزمی برای سرکوب پدافند هوایی دشمن نیست راه حل کاملاً مناسبی خواهد بود.

در یک نبرد احتمالی در صورت حضور جنگنده های دشمن در فضای خودی با فرض بدترین حالت یعنی استیلای هوایی او بر آسمان ما، هم هواپیماهای حامل موشک ضد رادار و هم پرتابگرهای موشک بالستیک در معرض خطر نابودی قرار دارند اما پرتابگرهای زمینی با استتار بالا از هر نقطه ای می توانند شلیک کنند و تا لحظاتی قبل از شلیک کاملاً‌ از دید دشمن پنهان هستند؛ در صورتی که هواپیماها در چنین فرضیه ای شاید موفق به بلند شدن از روی زمین هم نشوند. بعلاوه موشک های بالستیک مد نظر اگر از نوع سوخت جامد باشند بنابر اعلام منابع رسمی در زمانی حدود 30 ثانیه برای شلیک آماده می شوند و حتی فرصت کافی برای خروج پرتابگرها از منطقه و استتار مجدد هم برای بسیاری از آنها وجود خواهد داشت و البته ممکن است تعدادی از آنها نیز توسط جنگنده های تهاجمی دشمن منهدم شوند.

در صورت خاموش شدن رادار از سوی دشمن که راه حل ساده ای برای خلاص شدن از شرّ موشک های ضد رادار است، موشک بالستیک با تکیه بر هدایت سنتی خود یعنی روش های هدایت درونی یا اینرسیایی، به سمت مختصات هدف خواهد رفت و در نتیجه ادامه مأموریت آن با مشکل چندانی مواجه نمی شود.


اما سرعت حرکت موشک های بالستیک ضد رادار ایرانی که سه نوع محتمل آن را در ادامه گزارش معرفی خواهیم کرد بسیار بالا خواهد بود بطوریکه تنها بعضی از موشک های ضد رادار دور برد از این نظر با آنها قابل قیاس خواهند بود. بجز همین عامل سرعت که کار ردگیری به موقع و درگیر شدن با موشک را برای دشمن سخت می کند، استفاده از فناروی های پنهانکاری راداری در خود این موشک ها، عدم انتشار امواج به دلیل ماهیت غیرفعال(پسیو) بودن جستجوگر به کار رونده در آنها و سقف پرواز نچندان بالای آنها کار درگیری را برای واحدهای پدافند هوایی دشمن بسیار دشوار می کند.

عملکرد موفق موشک های ضد موشک پاتریوت، تاد و استاندارد(در سامانه ایجیس ناوهای آمریکایی) علاوه بر داشتن محدودیت در میزان سرعت هدف، به ردگیری شدن موشک در فاز ابتدایی و سقف ارتفاعی که فاز میانی موشک در آن رخ می دهد نیز بستگی زیادی دارد به طوریکه اگر زمان اجزای عملیات موشک ضد رادار کوتاه باشد، این ضد موشک ها برای رسیدن به وضعیت مناسب برای درگیری به مشکل بر می خورند. در فاز نهایی موشک بالستیک نیز مسئله سرعت و زاویه سیر بالا برای موشک های کوتاه تا میانبرد خود را نشان داده و کار را برای سامانه های دشمن دشوار می کند.

در مجموع نمی توان مدعی بود هیچ موشک بالستیکی توسط سامانه های ضد موشک دشمن مورد اصابت قرار نخواهد گرفت اما برای موشک هایی با برد متوسط قطعاً اینکار با سامانه های موجود دشوار خواهد بود و برای بالستیک های کوتاه نظیر خلیج فارس بسیار دشوارتر. در نهایت با شلیک همزمان چند موشک بالستیک قطعاً تأسیسات دشمن مورد هدف قرار خواهد گرفت خصوصاً به عنوان یک راه حل در شرایط ناچاری می توان تعدادی از این موشک ها که دارای فناوری پائین تری هستند یا اساساً از سامانه های پیشرفته تهی شده اند را به عنوان قربانی جهت پر کردن ظرفیت سامانه های دشمن مصرف نمود.

هر چند قیمت یک موشک بالستیک کوتاه برد از یک موشک کروز ضد رادار تا حدودی گرانتر است اما سرعت حرکت زیاد، احتمال بالای اصابت به هدف و احتمال بسیار کمتر مورد هدف قرار گرفتن(در مقایسه با یک موشک کروز) عوامل مهمتری در انتخاب آن برای واکنش های سریع و نقش آفرینی در راهبرد پاسخ ویرانگر به تهاجم دشمن، هم در انهدام رادارهای زمینی و هم کشتی های او است.

کدام موشک ها؟

با توجه به برد اعلام شده 300 کیلومتری برای موشک بالستیک ضد رادار ایرانی، شاید تنها نام موشک خلیج فارس به ذهن خطور کند اما با نگاهی به سایر نمونه های معرفی شده در کشور، می توان دید موشک های دیگری نیز قابلیت قرار گرفتن به عنوان بستر توسعه نمونه بالستیک ضد رادار را دارند.


فاتح-110

به گزارش مشرق، یکی از آنها فاتح-110 است. این موشک راهکنشی(تاکتیکی) که تمام مراحل طراحی، ساخت، آزمایش، تولید انبوه و توسعه نمونه های جدید آن در داخل کشور و به دست متخصصان داخلی انجام شده است از افتخارات صنایع پیشرفته کشور محسوب می شود.

بیشترین برد اعلام شده برای نمونه های مختلف فاتح-110 حدود 250 کیلومتر است که 16 درصد با میزان اعلام شده برای نمونه ضد رادار اختلاف دارد. بنابراین این موشک که عنوان دار دقیقترین موشک بالستیک کشور و دارای هدایت با بالک های موجود در دماغه مخروطی خود(کانارد کنترل) است که در نتیجه، حرکت آن می تواند تا زمان برخورد به هدف تصحیح شود توانایی خوبی برای تبدیل شدن به موشک مد نظر دارد. یکی از راه ها برای این منظور کاهش میزان سرجنگی موشک از 450 کیلوگرم فعلی(در نمونه با برد 250 کیلومتر) است زیرا برای انهدام یک رادار، مقادیر مواد منفجر کمتر نیز کافی خواهد بود.


شلیک فاتح-110

سرعت فاتح-110 نیز بسیار بالا و بالغ بر 1500 متر بر ثانیه است که میزان قابل توجهی برای این موشک 3620 کیلوگرمی محسوب می شود. در برخی رسانه های داخلی، خطای دایروی این موشک 10 متر عنوان شده که با این میزان سرجنگی محمول، به تنهایی برای انهدام هدف آسیب پذیری مثل رادار مناسب است اما با توجه به اینکه همه موشک های شلیک شده به این میزان دقت دست نمی یابند با استفاده از جستجوگر آشیانه یاب راداری، مشکل حل شده و نوع احتمالی ضد رادار فاتح-110 با درصد آماری بسیار بالایی به خطای بسیار کمی دست خواهد یافت.

موشک بعدی قابل بررسی، نسل جدید فاتح-110 با نام خلیج فارس است که با توسعه منطقی فاتح، با برد بیشتر و سرجنگی سنگین تر با مأموریت تخصصی ضد کشتی ساخته شده. نمونه فعلی خلیج فارس دارای هدایت اپتیکی یا حرارتی بوده، برد آن 300 کیلومتر و میزان سرجنگی آن 650 کیلوگرم است.


پرتابگر سه تایی موشک ضدکشتی خلیج فارس

از نظر برد، این موشک تطابق کامل با میزان اعلام شده دارد و با توجه به عدم نیاز جستجوگرهای راداری به دماغه منحنی، می تواند در نمونه ضد رادار از دماغه مخروطی بهره مند شود. در اینصورت سرعت نمونه احتمالی ضد رادار آن بیشتر از سرعت نمونه ضدکشتی یعنی بیش از 3 برابر صوت(حدود 900 متر بر ثانیه در ارتفاع بالا و بالغ بر 1020 متر بر ثانیه در ارتفاع پائین) خواهد بود.


شلیک خلیج فارس

دیگر مورد قابل بررسی، موشک تندر است. این موشک که بر اساس موشک های سطح به هوای HQ-2 چینی(صیاد-1 ایرانی)  ساخته شده حدود 190 کیلوگرم سرجنگی دارد. نوع سطح به هوای این موشک برای رسیدن به سقف پرواز 27 کیلومتری طراحی شده است که در حالت بالستیک ضمن رسیدن به ارتفاعات بیشتر به بردهای بیش از 150 کیلومتر دست می یابد. در واقع بنابر اذعان منابع خارجی برد نمونه های چینی در حالت سطح به سطح دست کم به 180 تا 200 کیلومتر می رسد. این موشک نیز دارای سطوح کنترل آیرودینامیکی بوده و از نظر تئوری، مسیر آن تا لحظه اصابت به هدف، قابل تصحیح و کم کردن خطا است.


موشک تندر

بیشترین سرعت دست یافتنی با این موشک 10.8 متری که از دو مرحله پیشران اولیه سوخت جامد به عنوان شتاب دهنده و سوخت مایع به عنوان موتور اصلی نیرو می گیرد 1200 تا 1250 متر ثانیه(بیش از 4 برابر سرعت صوت) است. هر چند برد تخمینی تندر تفاوت بیشتری نسبت به فاتح-110 با عدد 300 کیلومتر اعلام شده دارد اما، وجود پیشران سوخت مایع در مرحله دوم به معنی قابلیت بالقوه در کنترل میزان سوخت و کم کردن نیروی رانش تولیدی در ارتفاعات پائین جو است. در نتیجه پیشران تندر مدت بیشتری می سوزد و با توجه به میزان افزایش مقدار ضربه ویژه تولیدی موتور، برد آن را نیز افزایش می دهد.


در واقع با توجه به فیزیک موشک های بالستیک، در بخشی از فاز ابتدایی(فاز بوست) که موشک در جو غلیظ(ارتفاعات پائین) حرکت می کند هرچه نیروی کمتری مصرف شود بهتر است و در عوض با افزایش رانش در ارتفاعات بالا، موشک در نهایت به برد و سرعت بیشتری دست می یابد. سرعت بیشتر موشک نیز در هنگام ورود به جو به معنی کاهش زمان ممکن برای واکنش نشان دادن توسط دشمن و کاهش احتمال مورد اصابت قرار گرفتن موشک بالستیک یا سرجنگی جداشده آن است.

با یک نگاه منطقی به سه نمونه موشک مطرح شده، خلیج فارس را می توان به احتمال بالاتری پایه توسعه موشک یالستیک ضد رادار کشور دانست. وجود پرتابگر تکی تمام متحرک و سه فروندی نیمه متحرک برای فاتح-110 و خلیج فارس در قیاس با پرتابگر ثابت تندر، ارزش عملیاتی بالاتری نیز برای آنها بوجود می آورد.

برد اعلام شده 300 کیلومتر، ضمن پوشش تمامی محدوده خلیج فارس، بخشی از خاک کشورهای حاشیه آن را نیز پوشش می دهد. با توجه به استقرار تعداد زیادی از پایگاه های آمریکایی در این محدوده و به تبع آن سامانه های پدافند هوایی، این موشک ضد رادار برای شکستن خط اول دفاع هوایی دشمن در منطقه به صورت سریع و مطمئن، بسیار مفید خواهد بود.

وجود چنین سلاحی در مواجهه با سایر کشورهای هم مرز نیز تا عمق قابل توجهی، نهایتاً تا 300 کیلومتر، پدافند دشمن را از رادار و مزایای آن محروم خواهد کرد. البته رادارهای جدید آسیب پذیری کمتری برای ردگیری شدن دارند اما بالستیک بودن موشک ها و ثابت بودن رادارهای هدف، احتمال اصابت به این دسته رادارها را هم تا حد قابل قبولی بالا می برد.

همچنین امکان ردگیری و آشیانه یابی منبع ایجاد جنگ الکترونیک دشمن نیز توسط موشک ها ممکن و حتی عملیاتی شده در دنیا و ایران است و در نتیجه افزودن این توانایی به انواع موشک های ضد رادار کشور از جمله بالستیک، توانایی بیشتری در انهدام طیف بیشتری از اهداف ایجاد می کند.

استفاده از آشکارسازهای دیگر نظیر رادارهای پسیو زمینی یا سامانه های ESM که امروزه به صورت بومی در کشور تولید می شوند برای کمک به هدفگیری این رادارها خصوصاً پیش از پرتاب مفید است.

در آخر باید گفت کشتی های دشمن که همگی به چند نوع رادار مجهز هستند نیز هدف ساده ای برای این موشک ها محسوب می شوند که در صورت خاموش کردن رادار و در نظر گرفتن تحرک شناور، هر چند احتمال اصابت این موشک ها به آن کم می شود اما راه برای سایر سامانه ها نظیر موشک های کروز باز می شود تا فارغ از دفاع موشکیِ «رادارپایه» دشمن، ناو را در صفحه شطرنج، کیش و مات کنند.

منبع: سایت خبری تحلیلی مشرق نیوز

به گزارش: وبلاگ صنایع دریایی
+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/04/18ساعت 14:41  توسط Admin_s | 

67سال با سفیران مرگ و ویرانی+ عکس


از سال 1944 تا به امروز نوع جدیدی از سلاح ها وارد خدمت شده اند که شاید بتوان آن ها را از جمله ترسناک ترین سلاح های موجود در دنیا دانست. موشک های بالستیک سلاح هایی هستند با سرعت بالا و سر جنگی نیرومند که از توانایی تخریب بالایی برخوردار هستند.
به گزارش وبلاگ صنایع دریایی ازگروه دفاع و امنیت مشرق، اولین جنگی که در آن از موشک بالستیک استفاده شد ، جنگ جهانی دوم بود.در دو سال پایانی جنگ آلمان نازی تعداد زیادی موشک بالستیک سری وی 2 و آر اچ زد 61 را بر علیه اهدافی در انگلستان و بلژیک شلیک کرد.
 

موشک آلمانی وی 2
 
 
موشک آلمانی آر اچ زد 61
 
جنگ بعدی که در آن از موشکهای بالستیک استفاده شد ، جنگ اعراب با رژیم صهیونیستی در سال 1973  میلادی بود.در این جنگ نیز دو کشور مصر و سوریه از موشکهای سری اسکاد و فراگ بر علیه رژیم صهیونیستی استفاده کردند.

اما اولین جنگی که در آن هر دو طرف از موشکهای بالستیک استفاده کردند ، جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران بود.در سالهای میانی جنگ ایران و عراق،رژیم بعث عراق که از پیروزی در جبهه های مقدم ناامید شده بود با استفاده از موشکهای اسکاد حمله بر علیه شهرهای غربی و مرکزی ایران را آغاز کرد.البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که از شروع جنگ نیز رژیم بعث عراق بااستفاده از موشکهای فراگ شهرهای مرزی ایران را زیر آتش گرفته بود.با تهیه موشکهای سری اسکاد از سوی ایران و شلیک متقابل به سمت اهدافی در داخل عراق تا حد زیادی از حجم حملات موشکی عراق نیز کاسته شد.
 
 
موشک فراگ ساخت اتحاد جماهیر شوروی سابق
بنا بر گزارشات موجود در 3 دوره در سالهای 1994 ، 2000 و 2001 میلادی نیز ایران با استفاده از موشکهای اسکاد مقر نیروهای گروهک تروریستی منافقین را هدف قرار داده است.در طول سالهای اشغال افغانستان توسط ارتش متجاوز شوروی سابق از موشکهای سری اسکاد ، اسکراب و فراگ بر علیه مواضع مجاهدین افغان استفاده شد.
 
 
موشک بالستیک اسکاد ، پر استفاده ترین موشک بالستیک دنیا
در سال 1986 و در زمان اوج گیری درگیری ها بین لیبی و ایالات متحده آمریکا، لیبی اقدام به شلیک موشک اسکاد بر علیه منطقه لامپدوسا در خاک ایتالیا کرد. در سال 1991 و در طی جنگ اول خلیج فارس، نیروهای عراقی به شلیک موشک های سری اسکاد، فراگ و الحسین ( مدل ارتقاء یافته اسکاد در عراق ) بر علیه اهدافی در رژیم صهیونیستی ، عربستان و بحرین اقدام کرد.
 
موشک بالستیک الحسین ساخت عراق
 
 در سال 1994 و در طی جنگهای بین یمن شمالی و جنوبی ، نیروهای یمن شمالی از موشکهای اسکراب و اسکاد بر علیه یمن جنوبی استفاده کردند.در سالهای جنگ داخلی در افغانستان نیز دو طرف از موشکهای اسکاد به جا مانده از زمان اشغال ارتش شوروی استفاده می کردند.
 
 
موشک بالستیک اسکراب ساخت اتحاد جماهیر شوروی سابق
در سالهای جنگ بالکان نیز موشک اسکاد توسط نیروهای صرب بر علیه مسلمانان این کشور استاده شد. در طول دو جنگ چچن بین نیروهای جدایی طلب چچن و ارتش روسیه نیز ارتش روسیه از موشکهای سری اسکاد و اسکراب بر علیه مواضع جدایی طلبان چچنی استفاده کردند. در سال 2003 و در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 نیز ، عراق اقدام به شلیک موشکهای بالستیک الثمود به سمت کویت کرد.
 
در سال 2008 و در طی جنگ روسیه و گرجستان نیز روسیه از موشکهای اسکراب بر علیه گرجستان استفاده کرد.آخرین مورد استفاده از موشکهای بالستیک نیز مربوط به جنگ اخیر لیبی بود که نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی از موشکهای اسکاد و فراگ بر علیه انقلابیون لیبی بهره بردند.

+ نوشته شده در  جمعه 1390/08/20ساعت 12:55  توسط Admin_s | 
انبارهای مهمات پنهان قذافی یکی پس از دیگری در طرابلس و سرت یافت می شود.
 
 
 
 
 
 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/08/08ساعت 21:36  توسط Admin_s | 
معاون امور صنعتي و تحقيقاتي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از رونمايي نسل جديدي از موشك هاي كروز با برد بلند در روز صنعت دفاعي خبر داد.

 به نقل از ایسنا، مهندس محمد اسلامي با تبريك فرا رسيدن سي و يكم مردادماه، روز «صنعت دفاعي» با بيان اينكه در اين روز وزارت دفاع يك موشك كروز با برد بلند را به مردم معرفي خواهد كرد، تصريح كرد: اين موشك نسبت به موشك‌هاي كروز قبلي داراي برد بلندتري است كه تحولي در موشك‌هاي كروز محسوب مي شود.

وي افزود: موشك‌هاي كروز در سقف پروازي و ارتفاع مشخص از سطح به هدف برنامه‌ريزي شده اصابت مي‌كنند. اين موشك‌ها با يك برنامه‌ريزي دقيق، سريع و برق آسا دشمن را مورد هدف قرار مي دهند.

فرماندهي معظم کل قوا، سال گذشته به پاس سه دهه تلاش مجاهدانه و مخلصانه کارکنان متعهد و متخصص وزارت دفاع در خودکفايي دفاعي و دستيابي به تجهيزات و فناوري‌هاي دفاعي و قطع هرگونه وابستگي نظامي، 31 مرداد ماه جاري را به عنوان «روز صنعت دفاعي» نامگذاري كردند.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/05/30ساعت 14:16  توسط Admin_s | 

موشک های ایران به زودی به سواحل آمریکا خواهند رسید


روزنامه واشنگتن تایمز، 30جولای (8/5/90) به پیشرفت ها و گسترده شدن نقش نیروهای دریایی ایران در آب های بین المللی اشاره کرد و نوشت:

در حالی که آمریکا بر مشکلات داخلی خود تمرکز کرده است و در سه جنگ، آن هم به طور همزمان دخالت دارد و تمرکز جهانی نیز بر روی مسأله اقتصاد جهانی می باشد، ایران در حال پیشرفت و کار بر روی سه مسأله خطرناک می باشد: سلاح های هسته ای، موشک های مجهز و توانایی نیروی دریایی.

با وجود اعمال 4 دوره از تحریم های سازمان ملل و فشارهای آمریکا و اروپا به ایران نه تنها ایران به برنامه های هسته ای خود ادامه داده است بلکه آن را گسترده تر هم کرده است و رهبران ایران که در اواسط ماه ژولای از نصب سانتریفیوژهای سریع تری خبر دادند که این امر به این معناست که ایران تولید اورانیوم غنی شده 20 درصدی خود را به زودی در سایت فوردوکه در زیر کوهها و در نزدیکی شهر قم قرار داد سه برابر خواهد کرد.
تخمین ها حاکی از این است که در طول دو یا سه ماه ایران به حد کافی، اورانیوم غنی شده برای تولید بمب هسته ای خود تولید کند.
ایران همچنین اخیرا سیستم های موشکی خود را کامل تر هم کرده است که سپاه ایران با انجام یک رزمایش جنگی موشک های خود را از سیلو ها به هوا پرتاب کرد.
آن ها همچنین دو موشک با برد زیاد را آزمایش کردند که این نوع موشک ها توانایی این را دارند تا حامل کلاهک های هسته ای نیز باشند و آنها به اقیانوس هند پرتاب شدند.
موشک های بالستیک ایران با برد 1200 مایل تمامی پایگاه های آمریکا در خاورمیانه و کل اسرائیل را پوشش می دهند و ایران اخیرا با تولید موشکی با برد 2000 مایلی که به کمک کره شمالی آن را تولید کرد اکثر اروپای غربی را زیر پوشش خود قرار داده است.
با توجه به دستور رهبر عالی ایران آیت الله خامنه ای نیروهای دریایی ایران هم به شدت مشغول افزایش و گسترش عملیات های خود می باشند که او تأکید کرده است که اهمیت نیروی دریایی حفاظت از منافع ایران و مقابله با دشمنان است.
در ماه فوریه برای اولین بار در سه دهه گذشته دو ناو ایرانی با گذشت از کانال سوئز به سمت کشور سوریه حرکت کردند ونیروهای دریایی ایران بعد از آن با گسترش موفقیت آمیز ماموریت های خود در اقیانوس هند عملیات هایی را نیز در دریای سرخ انجام دادند.
در یک سخرانی هشدار آمیز در 18 ژولای معلوم شد که فرمانده هان دریایی ایران قصد دارند تا ناوهای جنگی خود را به اقیانوس اطلس برسانند و این تازه قسمتی از برنامه های آن ها در آب های آزاد است و چند روز بعد هم سید محمد موسوی برای اولین بار از موشک های نیروی دریایی پرده برداری کرد.

ایران همچنین با کشتی های خود می تواند موشک هایی را به خلج مکزیک حمل کند که این امر بدین معناست که موشک های ایران کل کشور آمریکا را نیز تحت پوشش قرار داده است واین هشداری است که کمتر از بمب هسته ای ایران نیست و ایران با این کار
می تواند با موفقت کامل به قول های خود مبنی بر اینکه آمریکا را به زانو در خواهد آورد عمل کند.
غرب برای سال هاست که تلاش دارد با ایران مذاکره کند و ایران را متقاعد کند که برنامه هسته ای خود را متوقف کند ولی ایران بدون توجه به غرب دائما می گوید هیچ کسی نمی تواند برنامه هسته ای این کشو را متوقف کند.

+ نوشته شده در  شنبه 1390/05/08ساعت 13:24  توسط Admin_s | 
نیم نگاهی به یک دستاورد موشکی ایران
راکتهای زونی 50 کیلو وزن و 20 کیلو خرج انفجاری دارند.شلیک اتفاقی این راکتها بر روی عرشه ناو هواپیمابر فارستال منجر به اتفاقی مهیب یعنی کشته شدن 134 نفر، زخمی شدن 161 نفر و از بین رفتن 21 هواپیما شد. حال تصور انفجار کلاهک 650 کیلویی موشک خلیج فارس چه میتواند باشد؟!
  بهمن ماه 1389؛ موشک خلیج فارس با دقت تمام به هدف خود اصابت کرد و این یعنی شکست یک استراتژی؛ همان استراتژی که بر اساس آمریکایی ها تمام توان خود را در دریاها معطوف به حفظ و حراست ناوهای هواپیمابر از موشکهای کروز، توپخانه، قایق ها و هواپیماهای حریفان خود میدانستند و ناگاه سلاح جدید ایرانی با فرود از بلندای آسمان تقارن این معادلات را بر هم زد .

 چین با موشک میانبرد دانگ فنگ 21 و ایران با تغییر در گونه های زمینی موشک فاتح 110 تنها کشورهایی در دنیا هستند که به ساختن موشک های بالستیک ضد کشتی اقدام کرده اند.
چشم بادامی ها با تغییر در فناوری موشک دانگ فنگ زمین به زمین با برد تقریبی تا 3000 کیلومتر توانستند نخستین موشک ضد کشتی بالستیک دنیا را ارایه دهند. هدف چین از ساخت چنین سلاحی پایان دادن به یکه تازی ناوگان دریایی ایالات متحده در اقیانوسها و حفاظت از تنگه تایوان عنوان شده است. چین برای عملیاتی کردن چنین طرحی، سرجنگی جداشونده هدایت پذیر برای موشک دانگ فنگ طراحی کرد که در هنگام بازگشت به زمین از فضای ماورای جو، توان انجام مانور هدایت پذیری به سمت اهداف خود را داشته باشد .

آنطور که اطلاعات بدست آمده در رسانه ها و منابع اطلاعات نظامی عنوان شده، موشک دی اف 21  نیازمند است تا اطلاعات هدف خود را از ماهواره های نظارت و شناسایی نظامی ( یئوگان ) ساخت چین  که آخرین ها آنها برای پوشش توان اکتشاف اهداف دریایی سال گذشته میلادی توسط چینی ها به فضا فرستاده شد، استفاده  کند بر همین اساس موشک دی اف 21 بدلیل برد زیاد در طول مسیر پرتاب خود توسط این ماهواره ها هدایت و هدف نهایی رو خود را پیدا می کند .

موشک خلیج فارس

این موشک نیز همانند سایر موشکها باید موقعیت اهداف خویش را پیش از پرتاب بدست آورده و پس از پرتاب مسیر یابی دقیق خود را به سمت آنها انجام دهد . اما با توجه به اینکه ایران هنوز امکان استفاده از ماهواره ساخت داخل مجهز به رادار و تجهیزات الکتروپتیک دست نیافته است، نیاز دارد تا از موشکهای مستقل از هدایت خارجی بهره گیرد . به همین دلیل فاتح 110 که یکی از دقیق ترین موشکهای بالستیک ساخت ایران است بدین منظور انتخاب شد چراکه این موشک با استفاده از توان هدایت داخلی خویش در یک مسیر پرتابه ای کمترین خطا را داراست و از زیرسیستم ها و سطوح  کنترل برای سیر سرد درون جوی بهره می گیرد .

رادارهای زمینی و دریایی ماوراء افق و یا هواپیما ها و پهباد های نظارت هوایی پس از بدست آوردن طول و عرض جغرافیایی هدف ، این مختصات جغرافیایی را به واحد پرتاب موشک ارسال میکنند و پس از آن موشک به سمت موقعیت معلوم شده در سطح دریا روانه می شود.


ا توجه به شکل طراحی دماغه موشک خلیج فارس میتوان به تفاوت بین این موشک و فاتح پی برد . به نظر میرسد موشک خلیج فارس در نوک کلاهک خویش از یک سامانه الکترواپتیک پیشرفته برای کشف اهداف در هنگام بازگشت به جو بهره می جوید که این امکان را به موشک میدهد تا در زمان حمله مستقل بوده و خود اقدام به کشف هدف کرده و خود را به سمت هدف هدایت کند.

بنابراین میتوان گفت که موشک خلیج فارس پس از شلیک  مستقل است و با اتکا بر سامانه های هدایت داخلی خود بدون نگرانی از اخلال رادیویی  طی مسیر میکند .

کلاهک 650 کیلویی 

هدف بزرگی که "خلیج فارس" مامور انهدام آن است بسیار بزرگ بوده و یک غول تمام فلزی با وزنی در حدود 90 تا 100 هزار تن و  با ابعادی در حدود 300 متر طول و بیش از 70 متر عرض به شمار می رود .

ناوهای هواپیمابر از بزرگترین کشتی های موجود در دریاها بوده که علاوه بر ابعاد بسیار عظیم خویش کاملا زره پوش نیز هستند .

دستیابی به چنین هدفی که بسیار بزرگ و به لحاظ  سرعت و مانور تنبل است امکانپذیر به نظر میرسد اما در نوع خود از آنچنان حفاظت و تدابیری بهره مند است که امکان دستیابی به خویش را برای موشکهای کروز و قایق های تند رو سخت کرده است .بعنوان مثال ناوهای هواپیمابر آمریکایی هر کدام با استفاده از تعداد زیادی کشتی های پشتیبانی دفاع هوایی و حتی زیردریایی های تهاجمی حفاظت میشوند که تعداد زیادی از آنها هم عرض با ناو حرکت نموده و مقابل مسیر موشکهای کروز قرار میگیرند تا اجازه ورود به حریم ناوهواپیمابر را نیابند.

علاوه بر آنکه خود ناو و ناوشکن های همراه آن هم به تعداد زیادی از سامانه های توپی و موشکی مقابله با موشکهای کروز مجهز هستند .اما در این میان موشک بالستیک خلیج فارس با عبور آسان از تمام این موانع با فرود مافوق صوت از ارتفاع بالا عملا چنین تدابیری را بلااستفاده می کند.

این موشک ایرانی برخلاف موشکهای کروز حجم سرجنگی بسیار قوی دارد که در ادامه به ذکر برخی از ویژگی های آن خواهیم پرداخت.

به طور خلاصه، این نکات را می توان به عنوان موارد مهم در تحلیل عملکرد موشک خلیج فارس بیان کرد:

 موشکهای کروز مانند نور، تنها 160 کیلوگرم سرجنگی دارند اما کلاهک خلیج فارس معادل 7 بمب معمولی مارک 82 یا سه بمب مارک 83 خرج انفجاری در خود جای داده است.

انفجار یک بمب معمولی سه حالت برخورد،  شوک و موج و نیز اثر حرارتی بوجود می آورد و تفاوت عمده بین موشک و بمب، در برخورد  با سرعت بالا در موشکها است .لذا  با سرعت برخورد بالایی که موشک خلیج فارس دارد پیش بینی می شود به مقدار نامعلومی بسته به نوع فیوز و طراحی سرجنگی در سطح عرشه ناو نفوذ کند.

البته نفوذ در عرشه ناو بسته به تکنولوژی و طراحی کلاهک خلیج فارس دارد که در گونه های مجهز به کلاهک بارانی برخلاف گونه های معمولی و سنگر شکن انفجار در سطح توزیع میشود .

ذکر این نکته نیز ضروری است که اثر حرارتی انفجار یک بمب 450 کیلویی قادر به ذوب فولاد زرهی با قطر بیش از 5 سانت پیش از نفوذ است. ( بدنه ناوهای هواپیمابر از استیل استراکچر و سطوح آن با آلومینیوم پوشیده شده است) .

در حالت عمومی قدرت انفجاری ناشی از برخورد چنین بمبی حدود 1.2 تا 8 متر در عمق زمین نفوذ میکند و دایره ای به قطر 7 تا 18 متر بوجود میاورد. کلاهک بارانی نیز میتواند تا 3000 قطعه انفجاری با سرعت متغییر بین 600 تا 2000 متر بر ثانیه به اطراف خود پرتاب کند که شوک ناشی از انفجار با سرعت متغییر از 500 تا 800  متر بر ثانیه  از محدوده انفجار به بیرون خارج میشود و جریانی برابر با 1.8 تا 2.5 برابر صوت بوجود می آورد .

موج انفجار تولید شده در نوع بارانی به تنهایی قادر است سطح کل ناو را از هر جسم متحرکی تخلیه کند .

با داشتن چنین پیش فرض هایی، موارد زیر را باید به وضعیت پیش از انفجار افزود :

در عرشه هر ناو هواپیمابر تعدادی هواپیمای آماده به پرواز لود شده با بمب و موشک و سوخت کامل وجود دارند. همچنین بر روی عرشه این ناوها تجهیزات بسیار حساس مدیریت پرواز و کنترل فرود و برخاست مثل کاتابولت وجود دارد که بدون آنها عملا ناو توانایی خود را از دست میدهد و با یک قایق معمولی غیر نظامی برابری خواهد کرد !

ماجرای انفجار کلاهک 20 کیلویی در ناوهای هواپیمابر


شاید این موضوع کمتر مطرح شده باشد که انفجار یک راکت هواپرتاب کوچک با نام ام کا 32 زونی در ناوهای هواپیمابر یو اس اس اینترپرایز و فارستال منجر به آتش سوزی های پیوسته و بزرگی شد .

راکتهای زونی 50 کیلو وزن و 20 کیلوگرم خرج انفجاری دارند . شلیک اتفاقی و نابهنگام این راکتها بر روی عرشه ناو فارستال منجر به اتفاقی مهیب یعنی کشته شدن 134 نفر - زخمی شدن 161 نفر و از بین رفتن 21 هواپیما شد .

 انفجار در ناو هواپیمابر اینترپرایز

اتفاق مشابه به آن دو سال بعد در ناو هواپیمابریو اس اس اینترپرایز رخ داد و انفجار این راکت در اینترپرایز نیز منجر به مرگ 27 نفر و زخمی شدن 314 نفر همچنین نابودی 15 هواپیمای دیگر شد !

حال تصور برخورد و انفجار کلاهک 650 کیلویی موشک خلیج فارس چه میتواند باشد ؟!

 انفجار در ناو هواپیمابر فارستال


آیا خلیج فارس از پدافند دشمن عبور می کند؟


به طور عمومی سه فاز درگیری با موشک های بالستیک وجود دارد که فاز شلیک (شناسایی پیش از پرتاب) فاز میانی  که در آن موشک های بلند و میانبرد در ارتفاع مداری مورد هجوم موشکهای استاندارد 3 و تاد قرار میگیرند و فاز شیرجه و بازگشت به جو که توسط سامانه های موشک پاتریوت با موشکهای بالستیک مقابله می شود .

از آنجایی که سامانه های پدافند ضد موشکی ناوگان ایالات متحده در سطح دریا فقط بر پایه رفع تهدیدات موشکهای بلند و میانبرد طراحی شده اند لذا موشکهای 9 میلیون دلاری استاندارد 3 بکار رفته در این ناوگان منحصرا توانایی درگیری با موشکهای میان و بلندبردی را دارند که ارتفاع پروازی آنان مداری است.

بر پایه این فناوری، موشک استاندارد 3  کلاهک رهگیر خود را در ارتفاع مداری رها میکند تا پس از رهگیری و برخورد با موشک در ارتفاع بالا آنرا منهدم سازد . پس میتوان گفت که این سامانه ها در برابر موشکهایی مانند دانگ فنگ که ارتفاع شیرجه آن مداری است میتواند موفق عمل کنند اما موشک خلیج فارس بخاطر ارتفاع پرواز کوتاه تر زیر مداری (بطور تقریبی 50 تا 70 کیلومتر سقف پرواز) در ارتفاع کمتری از توان درگیری این موشکها سیر می کند . با این قابلیت، موشک خلیج فارس میتواند  بدون نگرانی از میان پدافندهای ضد موشک نیروی دریایی ایالات متحده بگریزد .

نتیجه گیری

بطور طبیعی روشهای مقابله روزبروز در حال پیشرفت هستند و نمیتوان بطور قطع بر یک ترکیب مواجهه با دشمن استوار ماند و باید پیوسته در تلاش بود تا بتوانیم به توازن کم هزینه و کاربردی برای مقابله با تهدیدات دشمنان انقلاب برسیم .

موشک خلیج فارس در کنار انبوهی از تسلیحات دیگر ضد کشتی ساخت ایران قادر به پوشش سخت ترین شرایط درگیری های دریایی هستند و میتوان با استفاده ترکیبی و هوشمندانه از تکنیک ها و ابزار های تولید داخل با اتکا به نفس و توان ملی مدت بسیار طولانی نبرد های دریایی را بدون داشتن پشتیبانی هوایی و دریایی مدیریت و ضربات سختی به دشمن متجاوز وارد کرد .

 ناوگان متجاوز مجبور است تا ناوهای هواپیمابر خود را بجای درگیری از منطقه خطر دور کند که این امر نیز به نوبه خود باعث بوجود آمدن مشکلات بسیار بر سر راه نبرد هوایی از طریق دریا با ایران میشود .

بعنوان نمونه ساده ترین راه ممکن قرار گیری هواپیمابر دشمن در فاصله امن در محدوده فرضی 350 کیلومتری سبب می شود تا جنگنده های دشمن مجبور باشند 700 کیلومتر مسیر اضافه تر را برای دستیابی با آسمان ایران طی کند ! چنین عملیاتی نیازمند نسب پادهای سوخت زیر بال جنگنده هاست که آنها را سنگین تر کرده و امکان حمل تسلیحات و انجام مانورهای چرخش و سرعت را از آنان میگیرد و برای هر ماموریت نیاز به تعداد بیشتری جنگنده بوجود می آورد که این امر کار را برای پدافند هوایی ما ساده تر کرده و ریسک عملیات هوایی را برای دشمن بسیار بالاتر می برد .

با توجه به اخبار رسیده از  رزمایش موشکی پیامبر اعظم (ع) 6  با شلیک موشکهای هدایت دقیق و کلاهک های پیشرفته  بارانی و فیوزهای مجاورتی و یا اعلام رسمی خبر شلیک دو موشک با برد 1900 کیلومتر به اقیانوس هند میتوان امیدوار بود که با پیشرفت روز افزون ایران صنایع موشکی و ماهواره ای، موشکهای ضد کشتی برد بلندتر نیز تولید و وارد یگانهای نیروهای مسلج کشورمان شوند که بدین ترتیب، غول های آهنی دشمن باید حداقل 2 هزار کیلومتر از مرزهای آبی ایران اسلامی فاصله بگیرند.
+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/04/28ساعت 14:6  توسط Admin_s | 
کابوس جدید رژيم اسراییل؛
چه بسا همين حالا نيز مهمترين اطلاعات تصويري خود از كوچكترين تحركات صهيونيست ها در مناطقي مانند مرکز تحقیقات اتمی نقب و نیروگاه اتمی «دیمونا» در 10کیلومتری جنوب اين شهر ارسال کرده باشد.
 فرماندهان عاليرتبه نظامي ايران بارها اعلام كرده اند كه تمامي نقاط سرزمين هاي اشغالي تحت برد انبوهي از موشك هاي بالستيك جمهوري اسلامي ايران قرار دارد اما آنچه اين روزها بواسطه پرتاب اولين ماهواره تصويربرداري ايران به فضا با نام "رصد" مهم جلوه مي كند، توان ايران مبني بر تصوير برداري از نقاط مختلف كره زمين توسط اين ماهواره بومي كشورمان است.

هرچند اشراف اطلاعاتي ايران بر دشمنان فرامنطقه اي بخصوص رژيم اشغالگر قدس هميشه يكي از بارزترين ويژگي‌هاي نيروهاي اطلاعاتي ايران بوده و هست، اما اين بار اشغالگران قدس شريف از طريق ديگري در رصد سربازان گمنام حضرت روح الله(ره) قرار دارد
.
 

ماهواره رصد كه در روزهاي گذشته با موفقيت به فضا پرتاب شده و در مدار زمين قرار گرفته، اولین ماهواره تصویربرداری ایران است که تمامی مرحل طراحی، ساخت، تجمیع، تست و آماده سازی پرتاب آن در داخل کشور انجام شده است


مأموریت سطح یک اين ماهواره، تصویربرداری از سطح زمین در طیف مرئی با قدرت تفکیک 150 متر و ارسال تصاویر و اطلاعات پایشی سیستم در مدار LEO به ایستگاه های زمینی است و اين يعني ما مي توانيم تمام نقاط تحت پوشش تصويربرداري اين ماهواره از جمله سرزمين هاي اشغالي را از فاصله مناسبی رصد كنيم.
 
توپولوژی و ساختار ایستگاه های زمینی "رصد" به گونه ای طراحی و پیاده سازی شده است که بیشترین دسترسی به ماهواره را برای دریافت اطلاعات و ارسال فرامین کنترلی فراهم کرده است به گونه ای که به طور متوسط حدود 110 دقیقه در شبانه روز ماهواره در حوزه دید ایستگاه های زمینی قرار دارد.
 
اين خبر كابوس جديدي را براي سركردگان رژيم اشغالگر قدس و تمامي دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران رقم خواهد زد.
 
ماهواره رصد كه در مدت زمان 91 دقيقه يك دور كامل گرد زمين مي چرخد، اطلاعات خود را به ایستگاه هاي رهگیری، تله متری و فرمان، و ایستگاه مرکزی ارسال مي كند.
 
ایستگاه رهگیری، وظیفه رهگیری ماهواره بر سفیر رصد در کل مسیر پرتاب و رهگیری ماهواره و دریافت اطلاعات مداری در زمان استقرار ماهواره در مدار را بر عهده دارد.
 
ایستگاه تله متری و فرمان با استفاده از اطلاعات دریافتی از ایستگاه های رهگیری، ماهواره را رهگیری می کند و وظیفه دریافت و ارسال اطلاعات تله متری از ماهواره را انجام می دهد.
 
ایستگاه مرکزی با استفاده از اطلاعات دریافتی، وظیفه هدایت و کنترل ماهواره و ماهواره بر و همچنین کنترل تله متری و فرمان ماهواره را بر عهده دارد.
 
ایستگاه متحرک نيز به منظور دریافت اطلاعات از ماهواره رصد طراحی و ساخته شده است كه مدت زمان استقرار و آماده به کار شدن آن کمتر از یک ساعت بوده و قابلیت دریافت، مشاهده و ذخیره تصاویر ارسالی از ماهواره رصد را دارد.
 
همه اين موارد در حاليست كه رصد تا كنون يكبار از فراز سرزمين هاي اشغالي عبور كرده و چه بسا همين حالا نيز مهمترين اطلاعات تصويري خود از كوچكترين تحركات صهيونيست ها را به زمين ارسال كرده باشد.
 

با توجه به موارد ذكر شده در بالا به وضوح بايد گفت، امروز سرتاسر سرزمين هاي اشغالي نه تنها تحت پوشش موشك هاي دوربرد، بلكه زير ديد دقيق چشم هاي بيدار فرزندان خميني كبير نيز قرار دارد تا بتوانند موشك هاي دوربرد خود را با دقت بيشتري بر سر اهداف از پيش تعيين شده خود فرود آورند.
 
بنابراين خوش خدمتي هاي «گوگل مپ» و غيره در سانسور مناطق استراتژيك و حياتي اين رژيم در هنگامه نبرد، ديگر به كار آنها نخواهد آمد.
 
همه اين موارد در حاليست كه ماهواره «رصد» تا كنون چند بار از فراز سرزمين هاي اشغالي عبور كرده و چه بسا همين حالا نيز مهمترين اطلاعات تصويري خود از كوچكترين تحركات صهيونيست ها در مناطقي مانند مرکز تحقیقات اتمی نقب و نیروگاه اتمی «دیمونا» در ده کیلومتری جنوب اين شهر، نیروگاه اتمی «عیلبون» در زیر زمین روستای «نبرین»، نیروگاه هسته ای «رافائل»، پایگاه‌های مهم دریایی اين رژيم در «حیفا»، «اشدود» و «ایلات»، فرودگاه‌ بین‌المللی «بن گوریون» در تل آويو، فرودگاه‌ بین‌المللی «حيفا»، پایگاه‌هاي نيروي هوايي «ختسریم»، «حاتسور»، «رامون»، «نواتیم»، «پالماخیم»، «رمت داوید»، «عوودا»، «سدوت میخا» و پايگاه هوایی «تل نوف» و... به کشورمان ارسال كرده باشد.+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/04/20ساعت 12:18  توسط Admin_s | 
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با بيان اينكه برد نهايي موشك‌هاي ما 2 هزار كيلومتر است، گفت: البته ما توان توليد موشك‌هاي با برد بيش از 2 هزار كيلومتر را داريم اما احتياجي به اين كار نيست چرا كه دشمنان ما در فاصله‌اي كمتر از 2 هزار كيلومتر قرار دارند.

سردار اميرعلي حاجي‌زاده فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاسداران در نشست خبري كه امروز صبح به منظور تشريح دستاوردهاي رزما‌يش موشكي پيامبر اعظم(ص) 6 برگزار شد، اين رزمايش را جزو برنامه‌هاي ساليانه سپاه دانست و افزود: در اين رزمايش چند هدف كلي از جمله تمرين تاكتيك‌هاي جديد توسط پايوران، تست تجهيزات بهينه‌سازي شده و جديد، آشنايي نيروها با اين تجهيزات و سنجش ميزان آمادگي يگا‌ن‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت.


* توليد انبوه موشك خليج فارس توسط وزارت دفاع

حاجي‌زاده با بيان اينكه اين رزمايش در دو مرحله موشك‌هاي زمين به زمين و دريايي انجام گرفت، افزود: در بخش زميني همه سكوهاي پرتاب كه كاركنان جديدالورود در آن حضور داشتند با موفقيت و دقت كامل انجام گرفت و گزارش‌هاي اوليه يگان‌ها نيز موفقيت‌آميز بودن اين شليك‌ها و اصابت آنها در محدوده موردنظر را تاييد كرد.

وي اظهار داشت: در بخش دريايي نيز از جديدترين تجهيزات مانند موشك بالستيك خليج فارس كه كار تحقيقاتي آن سال گذشته تمام شده و توسط وزارت دفاع به توليد انبوه رسيده است، استفاده كرديم كه اين مرحله نيز موقيت‌آميز بود.

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با اشاره به دستيابي به توان بالاي توليد موشك‌هاي بالستيك عليه اهداف دريايي، اظهار داشت: تلاش مي‌كنيم تا از موشك‌هاي بالستيك با كلاهك‌هاي مجاورتي عليه اهداف بسيار بزرگ شناوري در دريا استفاده كنيم.

* احتمال هدف قرار دادن موشك‌هاي بالستيك دريايي ايران نزديك به صفر است

حاجي‌زاده ادامه داد: معمولا موشك‌هاي ساحل به دريا سرعتي زير صوت دارند اما ما موشك‌هاي ساحل به دريا با سرعت مافوق صوت داريم كه اين تكنولوژي تنها در اختيار چند كشور محدود است.

وي ادامه داد: اين موشك‌ها از سرعت و برد بيشتري نسبت به موشك‌هاي كروز برخوردار بوده و احتمال مورد اصابت قرار گرفتن آنها چيزي نزديك به صفر است چرا كه معمولا امكانات پدافندي بر روي ناوها متناسب براي مقابله با موشك كروز است كه سرعتي زير صوت دارند.

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه همچنين با بيان اينكه ما طي 10 روز انجام رزمايش موشكي پيامبر اعظم(ص) 6 به اهداف كلان خود رسيده‌ايم، اظهار داشت: البته در هفته‌هاي آتي جمع‌بندي نهايي اين رزمايش توسط تيم‌هاي متخصص نهايي شده و اشكالات احتمالي آن نيز رفع و رجوع خواهد شد.

* تهديد نظامي از ايران دور شده است

حاجي‌زاده همچنين در خصوص پيام اين رزمايش براي ديگر كشورها گفت: كساني كه با جمهوري اسلامي ايران خصومت دارند، قطعا حق دارند كه از اين رزمايش نگران باشند. اما ما از كشورهاي منطقه اين نگراني را نشنيده‌ايم چرا كه همواره اقدامات ما با هدف دفاعي بوده و ما حق داريم براي حراست از ايران اسلامي هرچه بيشتر خود را تقويت كنيم و طبيعي است كه روز به روز بر قدرت خود خواهيم افزود تا به بازدارندگي كامل برسيم و البته وضعيت امروز ما هم همين امر را نشان مي‌دهد كه ديگر تهديدهاي نظامي از ما فاصله بسياري گرفته است.

وي خاطرنشان كرد: پيام اين رزمايش براي كشورهاي منطقه، پيام صلح و دوستي است و ما هيچ تهديدي براي اين كشورها محسوب نمي‌شويم.

* ناوهاي هواپيمابر آمريكا با 80 جنگنده در تيررس موشك‌هاي سپاه هستند

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه همچنين به حضور كشورهاي فرامنطقه‌اي در آب‌هاي خليج فارس اشاره كرد و افزود: اين حضور براي تهديد كشورهاي حاشيه‌ جنوب خليج فارس نيست چرا كه آمريكايي‌ها در اين كشورها پايگاه دارند و به همين منظور است كه ناوگان پنجم خود را در اين منطقه مستقر كرده و صدها فروند ناو، رزم‌ناو و كشتي‌هاي جنگي خود را به خليج فارس گسيل داده تا تهديدي براي جمهوري اسلامي ايران باشند.

حاجي‌زاده تصريح كرد: با وضعيتي كه ما امروز از لحاظ توانمندي‌هاي نظامي داريم، ديگر وجود اين شناورها براي ما خطري محسوب نمي‌شود چرا كه يك ناو بزرگ با 330مترطول، 70 متر عرض،‌6 هزار نفر نيرو، 70 تا 80 فروند هواپيما به عنوان يك هدف آماده براي ما هستند و در شرايطي كه آنها بخواهند ما را تهديد كنند، به آنها هجوم خواهيم برد هرچند ما هيچگاه شروع‌كننده جنگ نيستيم.

* شليك دو فروند موشك دوربرد سپاه به دهانه اقيانوس هند با حضور نيروهاي امريكايي

وي همچنين در خصوص نحوه سنجش برد موشك‌هاي مورد استفاده قرار گرفته در رزمايش افزود: اگرچه ما در ابتداي كار با سعي و خطايي اين سنجش را انجام مي‌داديم اما وزارت دفاع به امكانات خوبي در زمينه نرم‌افزاري سنجش مسافت مجهز شده است كه ما مي‌توانيم اين فواصل را با دقت محاسبه كنيم.

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با اشاره به اينكه معمولا رزمايش‌ها زماني صورت مي‌گيرد كه تمامي كارهاي تحقيقاتي و تست‌هاي اوليه پايان پذيرفته باشد، افزود: ما اين آزمايش‌ها را در مناطق كويري انجام مي‌دهيم چرا كه خداي متعال بيش از هزار كيلومتر فضاي امن دراختيار ما قرار داده است.

حاجي‌زاده افزود: مواردي هم هست كه لازم مي‌شود برد بيشتر مورد آزمايش قرار بگيرد كه براي مثال در بهمن ماه سال گذشته دو فروند موشك دوربرد، اهداف از پيش تعيين شده ما در دهانه اقيانوس هند را در فاصله هزار و 900 كيلومتري مورد هدف قرارداد.

وي ادامه داد: اين درحالي بود كه آمريكايي‌ها در منطقه حضور داشت و ما با اعلام قبلي منطقه را بستيم و حتي اجازه داديم هواپيماهاي جاسوسي آمريكايي‌ها نيز در اين مناطق حضور داشته باشند اما آنها هيچ خبري را در اين خصوص مخابره نكردند.

* توان توليد موشك‌هاي با برد بيش از 200كيلومتر را داريم

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با بيان اينكه برد نهايي موشك‌هاي ما 2 هزار كيلومتر است، گفت: البته ما توان توليد موشك‌هاي با برد بيش از 2 هزار كيلومتر را داريم اما احتياجي به اين كار نيست چرا كه دشمنان ما در فاصله‌اي كمتر از 2 هزار كيلومتر از ما قرار دارند.

* سيلوهاي زيرزميني پرتاب موشك در ايران سابقه‌اي 15 ساله دارند

حاجي‌زاده در بخش ديگري از اين نشست خبري به موضوع سيلوهاي زيرزميني پرتاب موشك اشاره كرد و افزود: ما از اين سيلوها موشك‌هاي عمودپرواز خود مانند شهاب 1، 2 و 3 و نيز موشك‌هاي سجيل و قيام را پرتاب مي‌كنيم چرا كه از اين سيلوها امكان پرتاب موشك‌هاي زاويه‌دار مانند فاتح 110 نيست و براي آنها راهكارهاي ديگري داريم.

وي افزود: با استفاده از اين سيلوها مي‌توان زمان آماده‌سازي موشك‌ها را كم و ميزان آسيب‌پذيري ناشي از حملات احتمالي دشمن را پائين آورد و سابقه اين سيلوها در كشورمان به 15 سال قبل برمي‌گردد كه در مناطق مختلفي كل جغرافياي كشور وجود دارند.

* سپاه و ارتش مكمل يكديگرند

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه همچنين ارتش و سپاه و نيروهاي تابعه آنها را مكمل يكديگر دانست و گفت: ما در اين زمينه با يكديگر هماهنگي كامل داريم و هيچ نيروي موازي وجود ندارد.

* 70 درصد از پايگاههاي امريكا تحت پوشش موشك‌هاي كوتاهبرد و ميانبرد سپاه است

حاجي‌زاده با بيان اينكه امروز بيش از 70 درصد پايگاه‌هاي آمريكا در منطقه در فاصله 300 تا 400 كيلومتري و در پوشش موشك‌هاي كوتاه‌برد و ميان‌برد ما قرار دارد، افزود: ما از اين موشك‌ها به تعداد زياد در اختيار داريم و البته مي‌توان همزمان از پايگاه‌ها با استفاده از موشك‌هاي دوربرد مناطق مختلفي از پايگاه‌هاي دشمن را هدف قرار داد.

* سامانه‌هاي پدافندي دشمن توان هدف قرار دادن موشك‌هاي ما را ندارند

وي در خصوص احتمال هدف قرار گرفتن اين موشك‌ها توسط سامانه‌هاي پدافندي دشمن نيز خاطرنشان كرد: البته آنها در اين زمينه كار مي‌كنند اما اين امكان در محدوده و گستره زياد حتي براي آمريكايي‌ها نيز متصور نيست.

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه همچنين سامانه پدافندي رژيم صهيونيستي موسوم به "گنبد آهنين " را تنها تبليغاتي براي مصرف داخلي اسرائيل دانست و افزود: موشك‌هاي تاكتيكي كه آنها شليك مي‌كنند 2 ماخ سرعت دارد اما براي مثال وقتي موشك سجيل به نزديكي هدف مي‌رسد، چيزي حدود 12 ماخ سرعت خواهد داشت.

* تعداد بمبلت‌ها در كلاهك‌هاي باراني افزايش يافته است

حاجي‌زاده در پايان در خصوص كلاهك‌هاي باراني موشك‌هاي شهاب در رزمايش اخير گفت: ما تعداد بمبلت‌ها را از حد متعارف در دنيا بالاتر برديم كه با اين كار مي‌توان منطقه وسيع‌تري را با حجم بالاي آتش پوشش داد كه مي‌تواند بر عليه اهداف بزرگ زميني يا دريايي مورد استفاده قرار بگيرد.

+ نوشته شده در  شنبه 1390/04/18ساعت 17:12  توسط Admin_s | 

رقابت شرکت های چینی در ساخت پهپاد قاره پیما!


روند توسعه صنعت هوافضای چین، کار را به جایی رسانده است که شرکت های این کشور مشابه الگوی آمریکایی با ساخت دو نمونه و رقابت با هم به دنبال جلب نظر نیروی هوایی چین برای انتخاب نمونه پهپاد با برد/سقف پرواز/مداومت پرواز بالا هستند.
، یکی از این دو رقیب، پرنده بدون سرنشین  گلوبال هاوک چینی است که برخی تصاویر منتشره، احتمال ورود به خدمت آن را در نیروی هوایی چین تقویت می کنند.
با توجه به نمایش این پهپاد که از آن با نام ژیانگ لانگ یاد می شود در نمایشگاه های مختلف وجود آن موضوع جدیدی نیست اما تاکنون هیچ تأییدی مبنی بر انتخاب این پرنده ارتفاع بالا از سوی نیروی هوایی چین در دست نبوده است. اما تصویر جدیدی که در یک پایگاه هوایی چین گرفته شده است نشان می دهد که گلوبال هاوک وارد خدمت شده است.
 

ژیانگ لانگ یک پهپاد شناسایی با ارتفاع و مداومت پروازی بالا و برخوردار از موتور جت توربوفن است که شباهت های بسیاری به پهپاد ارتفاع بالای آمریکایی «آر-کیو-4 گلوبال هاوک» دارد. از جمله پیکربندی بال و بدنه، نوع موتور، دم V شکل که موتور بین آنها قرار دارد، ورودی هوای موتور و محل قرارگیری آنتن ارتباط ماهواره ای. سیاست نمونه برداری و یا کپی کامل محصولات موفق صنعتی، سالها است که توسط چین دنبال شده و با جدیت نیز ادامه دارد و ژیانگ لانگ یکی از نتایج این راهبرد است.
به گزارش مشرق، در نمونه دوم از این دسته پهپادها، که با نام Soar Dragon(اژدهای بلندپرواز) شناخته می شود، علاوه بر استفاده از طرح آمریکایی آر-کیو-4 گلوبال هاوک، تفاوت ها و ابتکاراتی نیز به چشم می خورد. محل قرارگیری آنتن SATCOM، ورودی هوای موتور و احتمالاً نوع آن(جت توربوفن) شبیه به آر-کیو-4 بوده ولی دم آن از نوع سنتی تکی و عمودی است. جالب ترین ویژگی سوردراگون، استفاده از طرح «بال متصل» است که سطح بزرگ بال مانند جایگزین با دم افقی به بال متصل شده است که باعث افزایش چشمگیر نیروی برا و در نتیجه افزایش محموله قابل حمل، افزایش برد پروازی و بهبود کیفیت پروازی در ارتفاع بالا شده و جالب اینکه این طرح در خود آمریکا نیز طرحی نو محسوب  می شود.


سوردراگون 14.3 متری با دهانه بال 25 متر با ویژگی های پیش گفته به برد پروازی 7000 کیلومتر و سقف پرواز 18000 متر دست می یابد. سرعت پیمایشی آن 750 کیلومتر بر ساعت، جرم محموله قابل حمل آن 650 و جرم خود پرنده حدود 7500 کیلوگرم عنوان شده است.

این گونه پهپادهای دوربرد و بلندپرواز، برای امور گوناگونی چون شناسایی و تجسس و نظارت طولانی مدت و کمک به هدفگیری اهداف در ورای دید سامانه های زمینی(مثلاً موشک بالستیک ضدکشتی دوربرد دی-اف-21) کاربرد دارند.

در ایران نیز بر روی نمونه های دوربرد از پهپادها کار می شود که پهپاد کرار با موتور جت در واقع جزو اولین نسل از آنها محسوب می شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/04/14ساعت 17:48  توسط Admin_s | 

همگامي ضد ايراني اعراب و اسرائیل در مدار 26 درجه!در نخستين سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بود كه ايران توانست سه نقطه مداري استراتژيک در مدار زمين ثابت (36 هزاركيلومتر) در موقعيت‌هاي‌ 34،26 و 47 درجه شرقي را جهت استقرار ماهواره مخابراتي زهره از اتحاديه بين المللي مخابرات از راه دور خريداري كند كه اين نقاط خصوصا طول جغرافيايي 26 درجه شرقي از بهترين نقاط براي پوشش ماهواره‌يي خاورميانه محسوب مي‌شود.

 در سال‌هاي بعد كه ساخت و پرتاب ماهواره مخابراتي زهره با مشكلات داخلي و كارشكني‌هاي ناشي از تحريم‌ها متوقف ماند بارها نقاط مداري خريداري شده در حال از دست رفتن بودند كه يكبار ايران مجبور شد از کشورهايي که ماهواره‌هايي در مدار زمين ثابت داشتند بخواهد تا ماهواره‌هاي مستعمل خود را به جايگاه مداري ايران منتقل كنند تا اتحاديه بين المللي مخابرات از نظر قانوني قادر به بازپس گيري اين نقاط ارزشمند و استراتژيک از ايران نباشد.

بار ديگر، ايران دو ماهواره به نمايندگي از زهره در نقطه مداري خود قرار داد اما اهميت نقاط مداري ايران در موقعيت زمين آهنگ باعث شده تا اخيرا کنسرسيومي از شرکت مخابراتي کشور قطر و شرکت يوتل‌ست فرانسوي براي ارسال يک ماهواره مخابراتي در کنار نقطه مداري درصدد دست اندازي به اين نقاط برآيد.

به گزارش «اسپيس نيوز»، اين ماهواره جديد که قرار است در سال 2013 به مدار 25 و نيم درجه شرقي يعني دقيقا در همسايگي خيلي نزديک نقطه مداري ايران اعزام شود قطعا باعث خواهد شد تا ماهواره قطري فرانسوي و ماهواره مستاجر ما قادر نباشند از باند «کي‌يو» که براي ماهواره‌هاي مخابراتي بسيار مهم است به درستي استفاده کنند.

همين موضوع باعث شده است که تيم قطري فرانسوي بازي جديدي را آغاز كنند بدين بهانه كه ايران حق ندارد يک نقطه مداري را براي مدتي چنين طولاني خالي از ماهواره‌اي که رسما در تملک خود دارد نگه دارد.

در عين حال ايران تاكيد دارد که در اين مدت دو ماهواره به نمايندگي از زهره از نقطه مدار استفاده‌ کرده‌اند. اولي ماهواره‌اي به نام PAS-5 متعلق به اينتل‌ست که يک شرکت آمريکايي است و دومي ماهوره‌اي متعلق به خود يوتل‌ست (طرف مقابل دعواي جديد با ايران) که در اجاره عرب‌ست، يک شرکت خدمات ماهواره‌اي از کشور عربستان سعودي، بوده است.

عربستان سعودي نيز ادعاي ايران را پذيرفته و قبول کرده است که طبق يک قرارداد مجزا، بخشي از ظرفيت ماهواره‌اي که خود از يوتل‌ست اجاره کرده بود را به ايران و به نام ماهواره زهره اجاره داده است.

اما فرانسه مدعي است که در درجه اول عربستان اجازه انجام چنين کاري را نداشته است و در درجه دوم چنين عملياتي نمي‌تواند متن صريح قانون را که مي گويد، کشور مالک نقطه مداري بايد استفاده از آن را با ماهواره در تملک خود آغاز كند، تحت تاثير قرار دهد.

دراين ميان دكتر طالب زاده، مدير کل روابط خارجي و امور حقوقي سازمان همکاري‌هاي فضايي آسيا و اقيانوسيه (اپسکو) معتقد است كه شرايط بحراني نقاط مداري ايران بيش از هر چيز ناشي از شرايط خاص سياسي خارج از كشور و تحريم هاي اعمال شده از سوي سازمان ملل و فشارهاي آمريكا و صدور قطعنامه‌هاي متعدد توسط كشورهاي اروپايي عليه ايران است كه جايگاه ايران را در مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي مقداري با چالش روبرو كرده است كه از جمله آنها اتحاديه بين‌المللي مخابرات است و دائما با نفوذ آ‌مريكا، كشورهاي اروپايي و به ويژه كشورهاي عربي و رژيم صهيونيستي به ايران فشار آورده تا فعاليت‌هاي كشور را محدود كنند.

دكتر احمد طالب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه هر كشوري كه قصد قراردادن ماهواره در مدار زمين آهنگ (36 هزار كيلومتر) را دارد بايد نقاط مداري را از اتحاديه بين‌المللي مخابرات خريداري كند خاطرنشان كرد: خريد نقاط مداري ايران به سال‌هاي اول انقلاب كه كشور به دنبال خريد ماهواره براي مقاصد ارتباطاتي شامل راديو، تلويزيون و تلفن بود برمي گردد و اين كار در زمان دولت شهيد رجايي انجام شد.

وي ادامه داد: براساس ادبياتي كه در اين اتحاديه استفاده مي‌شود اين نقاط را سه جزيره و يا سه ملك ايران در فضا مي‌دانند. نقاطي كه علي‌رغم عدم موفقيت ايران در خريد ماهواره و استقرار آن در اين مدارها با ظرايف خاصي براي كشور نگهداري شده است.

طالب زاده تصريح كرد: از آنجا كه بر اساس مقررات بين‌المللي نقاطي را كه به كشوري تعلق مي‌گيرد مادام‌العمر نمي‌تواند بدون استفاده نگه داشته شود در مقطعي با خريد ماهواره مستعمل حاضر در فضا و انتقال آنها به اين سه نقطه، خطر از دست دادن نقاط برطرف شد ولي در حال حاضر برخي كشورها به اتحاديه بين المللي مخابرات فشار مي‌آورند كه چون ايران نمي‌تواند نقاط مداري خود را پر كند بنابراين نمي‌تواند تا ابد آنها را نگه دارد بنابراين به نظر مي‌رسد با اين شرايط موجود بايد راهكارهايي اتخاذ شود تا از اين فشارها رهايي يابيم.

رييس اسبق سازمان فضايي ايران با بيان اينكه اعتبار اوليه نقاط خريداري شده از اتحاديه بين‌المللي مخابرات10 ساله بود، گفت: در زمان اتمام اين اعتبار وزارت پست، تلگراف و تلفن وقت و شركت مخابرات به عنوان متوليان امر، ماهواره‌هاي دست دومي كه در مدار قرار داشتند خريداري كرده و به نقاط متعلق به ايران منتقل كردند كه در نهايت سه نقطه ايران داراي سه ماهواره شد و به نوعي در مهلت تعيين شده كشور صاحب سه ماهواره شد. به دنبال اين اتفاق تا زماني كه كشوري معارض نشود، اتحاديه بين‌المللي مخابرات دخالتي در وضعيت نقاط مداري نخواهد كرد.

وي افزود: اين درحالي است كه در حال حاضر چالش فعلي وجود معارض‌هاي فراوان عليه نقاط مداري ايران است كه اولين معارض آن رژيم صهيونيستي است كه دائما درصدد ايجاد مزاحمت عليه ايران در تمام زمينه‌ها است.

طالب زاده، كشورهاي عربي را معارضين ديگر نقاط مداري ايران دانست و تاكيد كرد: زماني كه ايران داراي سه نقطه مداري شد هيچ يك از كشورهاي عربي حتي صاحب يك نقطه مداري هم در فضا نبودند.

وي با تاكيد بر اين كه در عرف بين‌الملل، كشورها جهت نگه داشتن نقاط مداري خود اقدام به انتقال ماهواره‌هاي مستعمل به اين نقاط مي‌كنند به ايسنا گفت: به عنوان مثال چهار سال پيش كشور پاكستان با چنين معضلي روبرو بود كه در نهايت يك ماهواره مستعمل چيني را خريداري و به نقاط مداري خود منتقل كرد. همچنين در حال حاضر كشور مغولستان نيز با چنين وضعيتي روبرو است كه در حال خريد دو ماهواره و انتقال به نقاط مداري خود است؛ بنابراين با توجه به اينكه از زمان طراحي، ساخت و پرتاب ماهواره به مدار 36 هزار كيلومتر حداقل سه سال زمان نياز است، آسان‌ترين راحل جهت از دست ندادن نقاط مداري، انتقال ماهواره‌هاي مستعمل به اين نقاط است.

طالب زاده در خصوص چگونگي شيطنت كشورهاي معارض عليه نقاط مداري ايران گفت: وقتي ماهواره مستعمل از كشوري خريداري شده و به نقاط مداري تحت مالكيت منتقل مي‌شود پس از مدتي ماهواره انتقال يافته از بين مي‌ رود. از سوي ديگر اسنادي كه به اتحاديه بين‌المللي مخابرات ارائه شده اسناد معتبري است كه نشان مي‌دهد كه اين ماهواره ساخت كدام كارخانه بوده و در چه تاريخي پرتاب شده وعمر آن چه مدت است بنابراين اين وضعيت تا زماني ادامه دارد كه كسي با شيطنت اين اسناد را بررسي نكرده و اعلام نكند كه بر اساس اسناد قرار بوده كه اين ماهواره‌ها تا اين مدت در فضا بماند.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه معمولا حتي اگر10 تا 15 سال هم از عمر ماهواره‌هاي انتقال يافته به مداري بگذرد كسي تذكري نمي‌دهد كه عمر ماهواره شما تمام شده و بايد ماهواره‌اي را جايگزين آن كنيد اما در حالتي كه كشوري با بررسي اسناد در اتحاديه اعلام كند كه ماهواره‌اي كه ايران به مدارهاي خود انتقال داده در اين زمان عمرش تمام شده و اعلام كند كه قصد پرتاب ماهواره و استقرار آن در اين نقاط خالي را دارد در اين صورت اتحاديه بين المللي مخابرات تذكر مي دهد با توجه به اينكه نقاط مداري شما خالي از ماهواره است و كشوري هم قصد پرتاب ماهواره‌اي به اين نقاط را دارد اولويت با شماست كه يا اين نقاط را با پرتاب ماهواره جديد پر كنيد و يا اينكه اجازه دهيد كه آن كشور ماهواره خود را استقرار دهد.

وي افزود: در حال حاضر ايران در چنين وضعيتي است و البته بسياري از مسائل بازي سياسي است كه پشت پرده آن، آمريكا رژيم صهيونيستي و برخي كشورهاي اروپايي و عربي مانند عربستان قرار دارند و استنباط من اين است كه بيشتر كشورهاي عربي دخالت مي كنند.

مدير کل روابط خارجي و امور حقوقي سازمان همکاري‌هاي فضايي آسيا و اقيانوسيه (آپسکو) در خصوص راهكاري رفع اين مشكلات گفت: بخشي از اين تنش‌ها به سياست‌هاي نظام برمي‌گردد تا زماني كه نظام جمهوري اسلامي با اهداف خود قصد حضور جدي در دنيا را دارد دشمن‌هاي زيادي خواهد داشت به نظر مي‌رسد كه مسوولان در اين بخش‌ها بايد آماده بوده و موضوعاتي كه عليه ايران در مجامع بين‌المللي مطرح مي‌شود جدي پيگيري كنند تا هميشه حالت ‌آماده باش احتمالي را داشته و حداقل چهار، پنج راهكار را بر روي ميز داشته باشند. از جمله راهكارهاي موجود اجاره اين نقاط به ساير كشورها يا سازمان بين‌المللي مانند سازمان فضايي آسيا و اقيانوسيه است و يا مي‌توان ما هواره‌هايي مستعمل ديگري را خريداري و به اين نقاط انتقال داد اما مراحل نهايي و بهترين پيشنهاد طراحي، ساخت و پرتاب ماهواره به مدار 36 هزار كيلومتري است كه اين اتفاق با وجود نيروهاي متخصص و دانشگاه‌هاي فعال در ايران امكان پذير است كه علاوه بر حل مشكلات خود مي‌توان به ساير كشورها نيز در اين زمينه كمك كرد.

طالب‌زاده با بيان اينكه در عين حال در عرف بين‌المللي كشورها نقاط مداري خود را طي يك مدتي به ساير كشورها هم اجاره مي‌دهند، افزود: اين توافق در اتحاديه بين‌المللي مخابرات ثبت مي‌شود اما مالكيت براي كشورها صاحب نقاط مداري خواهد بود. به عنوان مثال سازمان‌هاي بين‌المللي مانند «اينتل ست» و «يوتل ست» كه كارشان فروش سرويس‌هاي مخابراتي و راديو و تلويزيوني است، 20 ماهواره داشته اما نقاط مداري اين ماهواره متعلق به خودشان نبوده و اجاره كرده‌اند.

وي با تاكيد براين كه بر اساس قوانين بين‌المللي نقاط مداري تا ابد متعلق به كشوري نيست مگر اينكه تا ابد كشورها از نقاط مداري استفاده كنند، تصريح كرد: سه نقطه مداري خريداري شده ايران در محدوده جغرافيايي كشورمان است ازاين رو وقتي كه ماهواره‌اي در اين مدارها و در فاصله 36 هزار كيلومتري قرار ‌گيرد، سيگنال‌هاي صوتي و تصويري كه از ماهواره‌ها به زمين ارسال مي‌شود در محدوده ايران بوده و تداخل فركانسي با كشور ديگري ندارد. از سوي ديگر چنانچه نتوانيم از نقاط مداري استفاده كرده و صرفا قصد نگهداري آن را داشته باشيم از نظر قوانين بين‌المللي اجازه چنين كاري را نداريم چرا كه كشورهاي همسايه‌اي كه احتياج به نقاط مداري جهت استقرار ماهواره‌هاي خود دارند، مي‌توانند از اتحاديه درخواست مالكيت اين نقاط را كنند اين درحالي است كه كشورها وقتي كه اين نقاط مداري را خريداري مي‌كنند تا ابد براي خود نگه مي‌دارند و بخشي از سرزمين خود قلمداد مي‌كنند.

مدير کل روابط خارجي و امور حقوقي سازمان همکاري‌هاي فضايي آسيا و اقيانوسيه (آپسکو) فلسفه تشكيل اتحاديه بين‌المللي مخابرات را جلوگيري از بروز تداخل فركانسي در اختصاص نقاط مداري به ماهواره هاي كشورها عنوان كرد و گفت: علاوه بر اين اتحاديه، كميته استفاده صلح‌آميز از فضا سازمان ملل متحد از كشورها تعهد مي‌گيرد از نقاط مداري تعلق گرفته استفاده صلح‌ آميز كند.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/04/14ساعت 17:46  توسط Admin_s | 
با این سایت میتونین ماهواره رصد را بصورت انلاین دنبال کنین.

اینم لینک:   http://www.n2yo.com/?s=37675


+ نوشته شده در  شنبه 1390/03/28ساعت 12:34  توسط Admin_s | 

نگاهی به ویژگی های جدیدترین دستاورد فضایی ایران

طی دو روز گذشته یکی از مهمترین خبرهایی که روی خروجی خبرگذاری های دنیا قرار گرفت، دومین پرتاب موفقیت آمیز ماهواره توسط ایران بود. ماهواره‏ها، به عنوان «چشم سوم بشر» در فضا، مجموعه وسيعي از امكانات را در اختيار مي‏گذارند و با توجه به همين موضوع، كشورهايي كه ماهواره‏اي را متعلق به خود ندارند، كشورهاي «كور» لقب مي‏دهند.


تصاوير ارسالي ماهواره‏ها، جهت پيش‏بيني بلاياي طبيعي و مديريت پيامدهاي آن جهت كاهش خسارات، اكتشافات معدني، بررسي تغييرات آب و هوايي و اقليمي، پايش جنگلها، مراتع، اقيانوسها و كاربردهاي متنوع ديگر به كار مي‏روند.

استفاده از ماهواره در ارتباطات، انتقال داده و تصوير مدتهاست كيفيت زندگي بشر را ارتقا داده و پخش زنده تلويزيوني و ارتباطات تلفني از اقصي نقاط جهان مديون توسعه فناوري فضايي است.
ماهواره‏هاي جديد همراه با فناوري ساخت و پرتاب ماهواره، به ايران امكان آن را مي‏دهد تا دانش فضايي را براي‏ پوشش و نظارت بر سرزمين خود در ابعاد مختلف چون ارتباطات، زمين‏شناسي، نظارت بر تحولات آب و هوايي، نگهباني از جنگل‏ها و پايش ميزان گرماي زمين در اختيار بگيرد.

موقعيت جغرافيايي ايران و قرارگرفتن آن در يك گستره جغرافيايي با گوناگوني‏هاي بسيار، ما را نيازمند آن ساخته است تا براي پوشش كشور از ماهواره كمك بگيريم. در واقع دانشمندان كشورمان مي‏خواهند با دسترسي به فناوري ساخت، پرتاب و ردگيري ماهواره، پديده‏هاي مذكور را تحت كنترل و نظارت داشته و قابل بهره برداري سازند.

در راستای برنامه های فضایی جمهوری اسلامی ایران که قدمتی 10 ساله یافته، تلاش¬های فراوانی برای کسب علم و سپس فناوری طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و کاربری ماهواره ها که حلقه های زنجیره فناوی فضایی هستند  صورت گرفته است. امروز تمامی فناوری¬های ذکر شده بومی و همگی این حلقه ها تکمیل شده است.

در اولین گام، ماهواره ملی امید در بهمن ماه 1387 با موفقیت در مدار لئو قرار گرفت. این ماهواره آزمایشی- تحقیقاتی 27 کیلوگرمی برای عمر کاری 50 روز ساخته شده بود که در نهایت پس از 80 روز به کار خود پایان داد و ایران را به عنوان نهمین کشور سازنده و پرتاب کننده ماهواره ثبت کرد.

جزئیات پروژه رصد

با بررسی بازخوردها و اطلاعات کسب شده از ماهواره ملی امید، برنامه فضایی ایران هم وارد مراحل جدی تری شد که ساخت ماهواره های متنوع و گوناگون توسط صنایع دولتی و تیم های دانشگاهی از آن جمله است. حاصل این فعالیت ها، ماهواره های طلوع، فجر، نوید، آتست و البته ماهواره رصد است که این ماهواره روز گذشته در مدار قرار گرفت.

 ماهواره رصد به عنوان اولين ماهواره (نانو ماهواره) دانشجويي تصويربرداري كشور با قابليت تصويربرداري با تفكيك‌پذيري بهتر از 200 متر است، كه توسط اساتيد و دانشجويان كشور در دانشگاه صنعتی مالک اشتر طراحي و ساخته شده و تمامی آزمایشهای لازم را پشت سر گذاشته است. تمامی زير سامانه‌هاي آن از جمله سامانه رایانه روي برد(on-board)، سامانه تعيين وضعيت ماهواره، سامانه توان الكتريكي، سامانه هاي مخابراتي هدايت و كنترل و نرم¬افزارهاي مديريت ماهواره‌ در داخل كشور طراحي و ساخته شد و تمام آزمون‌هاي زير سامانه‌ها و كل ماهواره در آزمايشگاه‌هاي فضايي كشور به انجام رسیده است.

از ويژگي‌هاي اين ماهواره يكسان بودن مديريت، طراحي و ساخت آن با رده ماهواره‌هاي سنجش از دور بزرگ است. در واقع رصد یا به قولی رصد1 خط شکن برنامه دراز مدت و جدی ایران در زمینه سنجش از دور است که در ادامه با ماهواره های سنگین تر و با طول عمر بیشتر که ارائه دهنده تصاویری با دقت و تفکیک بالا خواهند بود، پیگیری می شود.

از دستاوردهاي مهم پروژه ماهواره رصد مي‌توان به ايجاد قابليت اجرای پروژه‌هاي بين رشته‌اي در دانشگاه های كشور و توسعه دانش و فناوري پيچيده مهندسي سامانه طراحي ساخت و تست ماهواره اشاره كرد.

تصاویر این ماهواره نیز دارای کاربردهای هواشناسی، تشخیص مرزهای دریایی و ترسیم مسیر حرکت رودخانه ها است که از این تصاویر در طرح های ملی استفاده خواهد شد.

فرستنده و گيرنده‌هاي طراحی شده برای رصد، داراي رنجينگ فرستنده و كنترل دما بوده و قابليت كنترل خود در موقعيت به صورت اكتيو(فعال) و پسيو(غیر فعال) را دارند.  در واقع ماهواره رصد مي‌تواند هم با گراديان‌بوم جاذبه به شكل پسيو و بدون حرکت عملگرهای مکانیکی خود را كنترل كند و هم به طور فعال یعنی  با بکارگیری چرخشگر مغناطيسي مي‌تواند موقعيت خود را اصلاح و تثبيت نماید. کنترل پسیو سبب اطمینان خاطر از حفظ وضعیت مناسب ماهواره به طور دائم شده و در واقع این سامانه به محض ایجاد تغییر برخلاف محاسبات انجام شده در طراحی، اقدام به اصلاح موقعیت کرده و در صورت افزایش تغییر موقعیت از حد توان اصلاحی آن، سامانه اکتیو(فعال) وارد عمل شده و سعی در اصلاح موقعیت می کند. البته سامانه فعال، برای ایجاد تغییرات طبق نظر مرکز فرماندهی و کنترل زمینی نیز قابل بکارگیری است.

ماهواره رصد با استفاده از پنل های خورشیدی از این انرژی جهت تأمین توان الکتریکی مورد نیاز برای اجرای وظایفش بهره می گیرد که برقراري ارتباط با ايستگاه‌هاي زميني، تصويربرداري از زمين و ارسال تصاوير به همراه اطلاعات تله‌متري (دورسنجی) به ايستگاه‌هاي زميني از جمله مهم‌ترين مأموريت‌هاي اين ماهواره است.

در این پروژه توپولوژي و ساخت ايستگاه‌هاي زميني به گونه‌اي است كه بيشترين دسترسي به ماهواره برای دريافت اطلاعات و ارسالفرامين كنترل فراهم شود و زيرسامانه‌هاي اصلي يك ماهواره بزرگ در ماهواره رصد وجود دارد كه از جمله مي‌توان به سامانه‌هاي مديريت توان الکتریکی، پانل‌ها یا همان صفحات خورشيدي، سامانه های كنترل وضعيت از نوع فعال و ترکیبی غیرفعال، محموله تاكتيكي، GPS، مديريت داده و فرامين روي بورد، گيرنده و فرستنده روي بورد، فرستنده رنجينگ و كنترل دما را دارد و بخصوص باید به قابلیت تصويربرداري و ارسال تصاوير به پايگاه¬هاي گيرنده اين تصاوير در ايستگاه هاي زميني اشاره كرد.

به گزارش مشرق، ماهواره رصد 15.3 كيلوگرم وزن داشته كه براي تزريق در مداري با ارتفاع 260 كيلومتر طراحي شده و مي‌تواند در هر شبانه روز 15 بار به دور زمين بچرخد و هر بار گردش آن حدود 90 دقیق به طول می انجامد بنابراین تا لحظه انتشار این گزارش، 21 بار به دور کره خاکی چرخیده است. 

از این نظر رصد با ماهواره ملی امید مشابهت دارد اما نکته جالب توجه این است که ماهواره رصد در اولين لحظه ورود ماهواره به مدار زمين موفق به برقراري ارتباط با ایستگاه های مربوطه شده که پیشرفت ارزشمندی محسوب می شود. در واقع، زماني كه ماهواره وارد مدار مورد نظر شد سيگنال هاي ارسالي توسط آن در اولین گذر توسط پنج پايگاه زميني دريافت شد.

چهار ايستگاه رهگيري، تله‌متري و فرمان، ايستگاه مركزي و ايستگاه متحرك، عمليات رهگيري، هدايت و كنترل و دريافت اطلاعات از ماهواره‌بر سفير رصد را برعهده داشتند كه آنها نيز با موفقيت عمليات خود را انجام دادند.
عمر اين ماهواره تقریباً مشابه ماهواره اميد است و حدوداً برابر يك ماه و نيم در نظر گرفته شده اما به احتمال بالا همچون ماهواره امید تا چند ماه قابلیت برقراری ارتباط با زمین را خواهد داشت.

بهينه‏ سازي ماهواره‎بر سفير 1 - آ

آخرین مرحله برای بکارگیری یک ماهواره، پرتاب دقیق و بی نقص آن به مدار است. کشورهای متعددی اقدام به طراحی و ساخت ماهواره می کنند، اما تعداد کمی از آنها یعنی فقط 9 کشور کار پرتاب ماهواره را نیز با توان خود به انجام می رسانند. جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ استقلال کاری خود، در این حلقه نیز به خود کفایی رسیده و خانواده ماهواره برهای سفیر، مسافران ایرانی صنعت جوان فضایی مان را به مقصد می رسانند. این حامل های ماهواره امروزه از تنوع خوبی برخوردار شده که با مهندسی و مدیریت هوشمندانه، از بهینه سازی و ارتقاء ماهواره بر سفیر1 و سپس سفیر امید حاصل شده اند.

به گزارش مشرق، براي پرتاب ماهواره رصد موتور ترمزي مرحله دوم ماهواره بر و سامانه جدايش ماهواره که یکی از مهمترین نقش ها را در تزریق ایمن ماهواره به مدار دارد بهينه‏سازي شد، حسگرها و سامانه تله‎متري، تجهيزات زميني و هدايت و كنترل و پايگاه پرتاب نیز مورد بازنگری قرار گرفت. با افزايش ارتفاع حضيض مداري از 250 كيلومتر به 275 كيلومتر نسبت به نمونه قبلی سفیر، اين دومين ماهواره‌بر ساخت جمهوري اسلامي ايران است كه مي‌تواند ریزماهواره 16 كيلوگرمي را تا ارتفاع 260 كيلومتر از سطح زمين قرار دهد. طول اين ماهواره‌بر 22 و قطر آن 1.25 متر و جرم آن نیز 26 تن است.سفیر رصد نیز مانند سفیر امید، حاملی دو مرحله است که این خود از ویژگی¬های برتر برنامه فضایی ایران است که بعد از پرتاب امید مورد توجه و تحسین بسیار زیاد کارشناسان خارجی واقع شد. عمليات موتور اول و جدايش آن، عمليات موتور دوم، خارج شدن ماهواره‌بر از ارتفاعات پایینی و جو غليظ، رسيدن به سرعت مورد نظر و جدايش ماهواره از ماهواره‌بر مراحلي بودند كه در اين پرتاب با موفقيت کامل به انجام رسید.

بدین ترتیب، قرارگیری موفقیت آمیز ماهواره رصد توسط ماهواره بر بومی سفیر رصد، ایران را در بین کشورهای دارنده کامل فناوری فضایی تثبیت کرده و تجربه حاصل از این عملیات که با رمز مقدس یا علی بن ابی طالب (علیه السلام) و در شب سالروز میلاد امیرالمومنین به انجام رسید، راه را برای ادامه برنامه فضایی ایران هموارتر کرده است.

و حالا به امید پرتاب موفق ماهواره سنجش از دور «فجر» در آینده نزدیک...

+ نوشته شده در  شنبه 1390/03/28ساعت 12:31  توسط Admin_s | 

همزمان با ميلاد مبارك حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) جديدترين ماهواره ساخت جمهوري اسلامي ايران با نام «رصد»، روز گذشته با حضور سردار وحيدي وزير دفاع پرتاب و با موفقيت در مدار زمين قرار گرفت.

«رصد» نخستين ماهواره تصويربرداري ايران است كه تمامي مراحل طراحي، ساخت، تجميع، تست و آماده‌سازي آن در داخل كشور و توسط متخصصان داخلي صورت گرفته است.

برقراري ارتباط با ايستگاه‌هاي زميني، تصويربرداري از زمين و ارسال تصاوير به همراه اطلاعات تله‌متري به ايستگاه‌هاي زميني از مهم‌ترين مأموريت‌هاي اين ماهواره است.

توپولوژي و ساخت ايستگاه‌هاي زميني ماهواره «رصد» به گونه‌اي طراحي شده كه بيشترين دسترسي به ماهواره را جهت دريافت اطلاعات و ارسال فرامين كنترل فراهم كرده باشد.

بنابراين گزارش، اغلب زيرسيستم‌هاي اصلي يك ماهواره بزرگ در «رصد»‌ وجود دارد كه از جمله مي‌توان به سيستم‌هاي مديريت توان، پانل‌هاي خورشيدي، كنترل وضعيت، محموله اكتيكي، GPS، مديريت داده و فرامين روي بورد، گيرنده و فرستنده روي بورد، فرستنده رنجينگ و كنترل دما اشاره كرد.

«رصد» 15.3 كيلوگرم وزن داشته كه براي تزريق در مداري با ارتفاع 260 كيلومتر طراحي شده است و مي‌تواند در هر شبانه روز 15 بار به دور زمين بچرخد.

اين دومين ماهواره‌بر ساخت جمهوري اسلامي ايران است كه مي‌تواند ميكرو ماهواره 16 كيلوگرمي را تا ارتفاع 260 كيلومتر از سطح زمين قرار دهد. طول اين ماهواره‌بر 22 متر، قطر آن 1.25 و وزن آن 26 تن است.

عمليات موتور اول و جدايش آن، عمليات موتور دوم، خارج شدن ماهواره‌بر از جو غليظ، رسيدن به سرعت مورد نظر و جدايش ماهواره از ماهواره‌بر مراحلي بودند كه در اين پرتاب با موفقيت انجام شد.

چهار ايستگاه رهگيري، ايستگاه تله‌متري و فرمان، ايستگاه مركزي و ايستگاه متحرك، عمليات رهگيري، هدايت و كنترل و دريافت اطلاعات از ماهواره‌بر سفير «رصد» را برعهده دارند كه آنها نيز با موفقيت عمليات خود را انجام داده و به كار خود ادامه مي‌دهند.
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/03/26ساعت 17:8  توسط Admin_s | 
تحویل انبوه موشک بالستیک قیام1 به نیروی هوافضای سپاه با حضور وزیر دفاع و فرمانده این نیرو آغاز شد.

نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، در آستانه یوم‌الله سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر با حضور سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل انبوه موشک قیام توسط سازمان هوافضای وزارت دفاع به نیروی هوافضای سپاه پاسداران آغاز شد.

سردار وحیدی در مراسم تحویل‌دهی موشک قیام1 گفت: تولید انبوه موشک قیام، نخستین موشک بدون بالک کشور نشان از خودکفایی جمهوری اسلامی ایران در تولید انواع موشک و رسواگر مدعیان دروغگویی است که اخیراً موضوع همکاری در این زمینه را با برخی کشورها مطرح کردند.

وزیر دفاع تصریح کرد: همانگونه که قبلاً نیز اعلام کردیم، وزارت دفاع با توکل بر خدا، و تکیه بر خودباوری ، خلاقیت و خردمندی نیروی مومن و متخصص خود مرزهای خوداتکایی و خودکفایی را درنوردید و استقلال توأم با عزت و سربلندی را برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورده است.

وی در تشریح ویژگیهای این موشک گفت: موشک قیام 1 بشکلی طراحی شده که امکان شناسایی توسط سامانه های ضد موشکی دشمن را کاهش می دهد و حذف بالکها در این موشک موجب گردیده ضمن دستیابی به سرعت بیشتر در عملیات، زمان آماده‌سازی موشک برای شلیک کاهش چشمگیر و مکان شلیک را متنوع کند.

وحیدی افزود: این موشک قادر است اهداف مورد نظر را با دقت بسیار بالا مورد اصابت قرار دهد.

وزیر دفاع با تشکر و قدردانی از تلاش مدیران، دانشمندان و متخصصان صنایع هوافضای وزارت دفاع در افزایش قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، این دستاوردهای بزرگ را حاصل مقاومت، پایداری و جانفشانی رزمندگان و ایثارگران سلحشوری دانست که حماسه‌های بزرگی همچون فتح خرمشهر را خلق و دست متجاوزان را از حریم مقدس میهن اسلامی کوتاه کردند.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/03/01ساعت 16:1  توسط Admin_s | 
تصویربرداری با وضوح‌٣٠متر با ماهواره ایرانی

ییس گروه صنایع فضایی صاایران اظهار کرد: این ماهواره نخستین ماهواره‌ای است که تصاویری با وضوح ‌٥٠ متر خواهد گرفت که درصددیم این قابلیت را به ‌٣٠ متر نیز کاهش دهیم. 

دکتر اصغر ابراهیمی رییس گروه صنایع فضایی صاایران با اعلام آماده شدن ماهواره «طلوع» برای پرتاب در بهمن ماه سال جاری از پرتاب ماهواره «فجر» در نیمه اول امسال خبر داد.

، رییس گروه صنایع فضایی صاایران و مجری پروژه‌های ماهواره‌ ملی امید طی سخنانی در ساختمان ابوریحان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص جزئیات ماهواره طلوع تصریح کرد: ماهواره طلوع که کمتر از ‌٨٠ کیلوگرم وزن خواهد داشت در مدار ‌٤٠٠ کیلومتری قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این ماهواره با ماهواره‌بر سفیر ‌٢A یا سیمرغ به فضا پرتاب خواهد شد، اظهار کرد: این ماهواره نخستین ماهواره‌ای است که تصاویری با وضوح ‌٥٠ متر خواهد گرفت که درصددیم این قابلیت را به ‌٣٠ متر نیز کاهش دهیم.

ابراهیمی خاطر نشان کرد: ماهواره طلوع با شیب ‌٥٥ درجه به فضا پرتاب خواهد شد و در مدار دایروی شکل قرار خواهد گرفت و طول عمر ماهواره طلوع حداقل ‌٥/١ سال خواهد بود.

رییس گروه صنایع فضایی صاایران در ادامه با بیان این که ماهواره فجر نیز در نیمه اول سال جاری پرتاب خواهد شد، خاطر نشان کرد: این ماهواره در کمتر از یک سال به دست محققان کشور و با همکاری بخش‌های مختلف صنعت هوافضای کشور ساخته شده است.

وی افزود: ماهواره فجر نخستین ماهواره ایرانی است که ماموریت مانور مداری دارد و  در این ماهواره از زیرسامانه پیش‌رانش گاز سرد برای انتقال مداری استفاده می‌شود و علاوه بر این زیرسامانه، ماهواره فجر از رانش‌گر پالس پلاسمایی که یک رانش‌گر الکتریکی است به عنوان محموله فرعی بهره‌گیری می‌کند و این رانش‌گر جدید باعث دوران ماهواره حول مرکز جرم خود خواهد شد.

به گفته ابراهیمی، ماهواره فجر دارای حضیض ‌٢٥٠ کیلومتر و اوج ‌٤٠٠ کیلومتر است.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/02/20ساعت 18:26  توسط Admin_s | 
استقرار سامانه موشکی صیاد2 در یگان‌های پدافند هوایی

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) با اشاره به تحویل سامانه موشکی صیاد2 گفت: ورود این سامانه موشکی به چرخه پدافند هوایی کشور، باعث افزایش برد، افزایش ارتفاع و افزایش قدرت رهگیری دفاع موشکی می‌شود.

امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)با اشاره به تست و تحویل سامانه موشکی صیاد2 به قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)، اظهار داشت: ورود این سامانه موشکی به چرخه پدافند هوایی کشور، باعث افزایش برد، ارتفاع و قدرت رهگیری دفاع موشکی می‌شود.

وی در خصوص ویژگی این سامانه موشکی تصریح کرد: ارتقای سیستم و دیجیتالی شدن آن، قدرت و دقت سامانه موشکی مرصاد2 را افزایش داده است.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ادامه داد: سامانه موشکی صیاد2 در حال ورود به چرخه پدافند هوایی کشور است و بزودی در چرخه پدافند هوایی از آن استفاده می‌کنیم.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: استفاده از پتانسیل همه نیروهای مسلح در بعد دفاع هوایی برابر با دکترین دفاع هوایی کشور و استفاده از همه سامانه‌ها و تجهیزات و بسیج نیروی انسانی و بسیج سامانه‌ها در یک مجموعه منسجم تحت لوای فرماندهی کل قوا و فرماندهی ارتش که در قرارگاه پدافند هوایی نمایان می‌شود از مهمترین برنامه‌های پیش روی قرارگاه است.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) در پایان خاطرنشان کرد: وقتی عنوان می‌شود پدافند هوایی در اولویت اول است به طبع تهدیداتی که متناسب با این اولویت است یک شکل و شمایل خاصی خواهد داشت یعنی دشمن اگر جرات این را پیدا کند که وارد میدان کارزار با ما شود بایستی از تجهیزات بسیار پیشرفته علیه ما استفاده کند بنابراین آمادگی ما آمادگی امروز و دیروز نیست و باید برای فردا آماده باشیم.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/02/20ساعت 18:16  توسط Admin_s | 

سامانه کروز

سامانه کروز(به انگلیسی: Cruise missile) نوعی هواگرد بی‌سرنشین هدایت شونده است که مسیر آن تا رسیدن به هدف قابل تغییر و هدایت است. در اغلب سامانه‌های کروز از نوعی موتور جت استفاده می‌شود و به همین دلیل معمولا از اصطلاح «موشک» برای آن استفاده نمی‌شود.


موشک‌های کروز می‌توانند تا ۴۵۰ کیلوگرم مواد منفجره حمل کنند.

هدایت سامانه‌های کروز امروزی توسط رایانه‌ای که در آن‌ها قراردارد انجام می‌شود. در این رایانه‌ها مدلی از زمین و پستی و بلندی‌های آن تا هدف وجود دارد و موشک کروز با استفاده از سامانهٔ موقعیت‌یاب ماهواره‌ای (مانند جی‌پی‌اس) و با حرکت در نزدیکی زمین و تغییر مکرر ارتفاع و مسیر خود به هدف می‌رسد. موشک تاماهاوک از پیشرفته‌ترین نوع کروز می‌باشد. سامانه موقعیت‌یاب این موشک برخلاف اکثر موشک‌های کروز جی‌پی‌اس نیست، بلکه از نوعی سامانهٔ موقعیت‌یاب مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کند.

ردیابی و انهدام موشک‌های کروز با کلاهک اتمی به دلیل پرواز نزدیک به زمین برای سیستم‌های ردیاب و رادار مشکل است و به این دلیل جزو سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک محسوب می‌شوند.

موشک کروز برای مخفی ماندن از دید سیستم‌های راداری دارای دوخصوصیت است. ۱-سطح مقطع راداری کمی دارد که ردیابی آن را برای سیستم‌های ضدموشکی راداری مشکل می‌کند. ۲-به خاطر استفاده از موتور توربوفن، حرارت کمی تابش می‌کند و در نتیجه امکان قفل حرارتی روی آن نیز کم است.

موشک‌های کروز بسته به شیوهٔ پرتاب به سه دسته تقسیم می‌شوند:


شلیک موشک کروز دریایی نصر 1

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/01/03ساعت 20:52  توسط Admin_s | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
وبلاگ صنایع دریایی باهدف آشنایی با موضوعات دریایی ،نظامی، و اخبار روز نظامی راه اندازی شده که امیدواریم توی این راه موفق باشیم باکمک شما دوستان خوب.

(البته الان مدتیه به علت درس و مشغله به کپی پیست صد البته با ذکر منبع مشغولیم)

هرکی هم که مایله که تبادل لینک داشته باشه تو نظرات اعلام کنه تا تو وبلاگ لینکش کنم. در ضمن مارو با اسم صنایع دریایی لینک کنه... یا علی

پیوندهای روزانه
استراتژی های جنگ های نوین
وبلاگ راز و نیاز ( خواهردوستی ساکت - پاییز سبز)
وبلاگ حاج رامیار ( عمو )
خاکریز (اقا مهدی)
دوربین مدار بسته
عاشورا مکتب شهادت و رشادت
بانک مقالات و مطالب نظامی به زبان پارسی
الکترونیک دانلود
شرکت دید افزار
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
93/08/22 - 93/08/30
93/06/22 - 93/06/31
92/11/01 - 92/11/07
92/10/08 - 92/10/14
92/10/01 - 92/10/07
92/06/22 - 92/06/31
92/06/08 - 92/06/14
92/05/01 - 92/05/07
92/04/05 - 92/04/21
91/11/22 - 91/11/30
91/11/01 - 91/11/07
91/10/05 - 91/10/21
91/10/01 - 91/10/07
91/09/01 - 91/09/07
91/08/08 - 91/08/14
91/05/05 - 91/05/21
91/04/05 - 91/04/21
91/04/08 - 91/04/14
91/04/01 - 91/04/07
91/03/22 - 91/03/31
91/03/05 - 91/03/21
91/03/01 - 91/03/07
91/02/08 - 91/02/14
91/01/05 - 91/01/21
91/01/08 - 91/01/14
90/12/22 - 90/12/29
90/12/08 - 90/12/14
90/12/01 - 90/12/07
90/11/22 - 90/11/30
90/10/22 - 90/10/30
90/10/05 - 90/10/21
90/10/08 - 90/10/14
90/10/01 - 90/10/07
90/09/22 - 90/09/30
90/09/05 - 90/09/21
90/09/08 - 90/09/14
آرشيو
آرشیو موضوعی
امام خمینی(ره), رهبری , مذهبی , شهدا
دانشکده افسری
استراتژیک سیاسی
نانو کاربرد
تکنولوژی ( نظامی - غیر نطامی )
سلاح ومهمات
نیروهای ویژه (رنجر)
دریایی
هوایی
زمینی
هوا نیروز
پدافند هوایی
هوافضا و موشکی
اخبار نظامی
دانلود
برچسب‌ها
آمریکا (1)
اسرائیل (1)
امام خامنه ای (1)
شهید مصطفی احمدی روشن (1)
شهدای ترور (1)
پیوندها
پایگاه اطلاع رسانی دریایی مارینکو
سایت دکتر سید رحیم صفوی
وبلاگ سادات محترم
اتاق من
یاسین دات کام
بزرگترین وبلاگ نظامیG SNIPER
وبلاگ یه شیعه
سایت فروش بیسیم های دستی
دفتر باطله
مجمع رزمندگان سردشت
سید مرتضی
وبلاگ بندر
لشکر ویژه شهدا
وبلاگ گفتگو
بســـــــم رب الشهداء و الصدیقین
باد لیمر
تخریبچی 92 مجازی
سایت طراحی گرافیکی
هواپیماهای بدون سرنشین
## جدید ترین های هک و یاهو##
مقالات علوم دریایی و نجوم
دانلود کلیپ شهدا
دختران شهید
سفر نامه عشق
آسمان البرز 2
چشم مخصوص تماشاست اگر...بگذارند
نقش ارتش و ارتشیان در 8سال جنگ تحمیلی
اشکهای خورشید مکه
جمعيت آزادگان هشت سال دفاع مقدس
راز و نیاز
تنها امید
یاسهای وحشی
طفل الرضیع
تا اوج
تکاور سایبری
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM